Echtpaar Swart zestig jaar getrouwd

Damwâld - ÂLD - Zondag was het zestig jaar geleden dat Bouwe Swart en Jeltje de Vries in het huwelijk traden.

Bouwe, de zoon van Sake Swart en Anna Westra, werd op 26 november 1924 geboren in Akkerwoude. Bouwe had drie zusters en heeft een tweelingbroer Klaas. Als klein jongetje zat Bouwe al op de trap naar de kelder te kijken hoe zijn vader, die slager was, het spek zoutte. Slager worden leek hem wel wat. Na de lagere school ging Bouwe dan ook aan de slag bij zijn vader. 's Avonds ging hij naar de handelsavondschool en vakcursus. Er was geen werk voor twee jongens in de slagerij en broer Klaas ging in de zuivelfabriek werken. In oorlogstijd hielp hij met het slachten van vee voor de gemeente Dantumadeel wat dan verdeeld werd over alle slagers. Jeltje, dochter van Pieter de Vries en Sjoerdtje de Vos, werd geboren op 6 februari 1926 in Birdaard. Jeltje had een broer en heeft een jongere zuster Sjoke. Na de lagere school ging ze werken bij verschillende mensen. Verder leren hoefde niet, hoewel ze wel een paar dagen in de week naar de huishoudschool in Oenkerk ging. Ook deed ze een opleiding voor coupeuse, waar ze daarna de kost mee verdiende. Bouwe en Jeltje hebben elkaar leren kennen op het korfbalveld en op de dansvloer, wat ze graag mochten doen. In 1952 trouwde ze en gingen wonen in de slagerij van zijn ouders aan wat nu de Hearewei genoemd wordt. Ze kregen een dochter en twee zonen en hebben vier kleinkinderen. Lees meer in Nieuwsblad Noordoost Friesland van vrijdag 29 juni.