Langweerder skûtsje slaat op eigen water om

Lemmer - Langweer – Grote tegenstellingen typeerden donderdag de vijfde SKS-wedstrijd op de Langweerder Wielen bij Langweer. Zo sloeg debuterend schipper Jaap Zwaga met het Langweerder skûtsje na een ferme windvlaag om, terwijl Auke de Groot van Stavoren door een kapot zeilschootblok het veld moest verlaten. Daarentegen zegevierde Douwe Jzn. Visser van De Sneker Pan na een dag eerder door een kapotte opsteker te zijn uitgevallen.

Na opnieuw een massaal valse start gingen de veertien deelnemers kort voor half drie de driehoeksroute in. Joure en Lemmer werden als enige valse starters teruggeroepen voor een herkansing. De overigen konden zich bij een windkracht vier tot vijf uitleven in een lang kruisrak dat ook voor het publiek een adembenemende spanning kende. De sensatie van de dag vormde direct al de toppositie van Albert Visser die met zijn Drachtster skûtsje als eerste de bovenste boei wist te ronden. Opvallend was na een tweede plaats voor Pieter Meeter van Bolsward de positie van Auke de Groot van Stavoren. Met de twee nieuwelingen in de voorhoede beloofde het een spannende strijd te worden. Ook Woudsend gaf op een goede vierde stek ditmaal flink partij met in haar kielzog de vaak eigen koers kiezende Berend Mink van d’Halve Maen uit Drachten. De wrede strijd met de natuurelementen eiste ook haar tol in de eerste omgang. In een stuurboord-bakboord-situatie diende Huizum als twaalfde in het veld een protest in tegen voorloper Earnewâld. Op haar beurt protesteerde Earnewâld door tegen Grou. De angst een protest te verliezen bleef gedurende de totale wedstrijd overeind, maar de schippers spaarden elkaar allerminst. Wrang werd de strijd voor Auke de Groot van Stavoren. Hij deed zijn uiterste best de derde positie veilig te stellen met een groeiende voorsprong op Woudsend. Vlak bij de tweede hoge boei kampte hij plots met een kapot zeilschootblok, zodat hij niets anders kon dan het veld verlaten. Andere schippers ontdekten al snel dat ze te veel zeil voerden voor het uitsluiten van risico’s. Zowel Jappy Meeter van Leeuwarden als Jaap Zwaga van Langweer besloten daarop in het voordewinds rak in allerijl hun fok te verwisselen voor een kleinere. Als goede middenmoter in de eerste omgang zakte Zwaga van Langweer in het derde rak al af naar een twaalfde stek voor Huizum. Richting hoge boei werd een ‘pôle wyn’ hem noodlottig. Zwaga erkende later even eerlijk als snel dat hij kennelijk teveel zeildoek hanteerde. Dankzij kloeke hulpverlening konden de bemanningsleden, voor zover alsnog nodig, snel uit het water worden gevist. Voor het tussenklassement vloeiden er veel veranderingen uit de wedstrijd op Langweer. Door het verliezen van een protest kon de Grouster schipper Douwe Visser veertien punten bijschrijven. Evenveel punten als deelnemende schepen kende de organisatie ook toe aan Stavoren en Langweer als de pechvogels van de dag. Voor Douwe Visser van Sneek leidde de dagklassering tot een resultaat met dubbele gevolgen. Vanwege het indirect door Heerenveen veroorzaken van averij bij hem aan boord bij de strijd op Terherne mag hij voor die zeildag evenveel punten bijschrijven als zijn gemiddelde over alle wedstrijden. Met nu alvast één dagkampioenschap op zak, met 0,9 wedstrijdpunten, kan dat gemiddelde mogelijk nog hele grote gevolgen hebben. Het blijft dus topspannend, want er zijn nog zes zeildagen te gaan. Zaterdag wordt er dit seizoen voor het eerst gezeild op het buitenwater: op het IJsselmeer bij Stavoren. Uitslag van de vijfde SKS-zeilwedstrijd op Langweer (na het verwerken van de protesten): 1. Sneek; 2. Drachten; 3. Bolsward; 4, Drachten, d’Halve Maen; 5. Woudsend; 6. Heerenveen; 7. Earnewâld; 8. Lemmer; 9. Leeuwarden; 10. Joure. 11. Huizum; 14. Stavoren (uitval); 14. Langweer (uitval); 14. Grou (protest verloren). (Foto’s: Pier van der Heide)