Hoog bezoek voor stapel-stekje op 't Skoar bij Ternaard

Kollum - TERNAARD - Vanmorgen bezocht een delegatie van kunstenaars, ambtenaren en andere betrokkenen Ternaard om het stekje Reef Bench te bekijken.

Het bezoek was een onderdeel van de rondrit langs stekjes in Noordoost-Fryslân, die voorafging aan de opening van het stekje Volle Bank reiziger bij Eastermar. Het kunstwerk van Paul Roncken aan de Achterwei/Middelwei wordt in gebruik genomen door gedeputeerde Jannewietske de Vries. Een stekje is een plek om even te rusten tijdens het wandelen, maar ook een plaats voor ontmoetingen tussen mensen onderling en tussen mens en landschap. In totaal zijn er twaalf historierijke locaties door kunstenaars voorzien van bijzondere zitjes. Vanmorgen rond half tien kwam de delegatie per touringcar aan op It Skoar onder Ternaard. Hier werd het stekje bezocht aan de voet van de zeedijk, tussen It Skoar en Fiskbuorren, een gebied dat kenmerkend is voor de openheid van het kleilandschap. Aanvankelijk zou hier een kunstwerk genaamd Stormhuis worden geplaatst, maar kunstenaar Jeroen Molenaar uit Zwolle bleek achteraf niet in staat om een stabiele constructie van het Stormhuis te kunnen garanderen. Er is toen gekozen voor een ander ontwerp met de naam Reef Bench (Rif Bank). Stapelen is de eerste constructieve uitvinding. René Veenhuizen en Tejo Remy spelen in hun werk graag met dat soort gegevens. Ze zoeken naar simpele manieren om materiaal een nieuwe betekenis te geven. Door hout te stapelen, ontstaat de suggestie van spijlen, een hekwerk.  Het stekje dat de beide kunstenaars ontwierpen voor Tytsjerk is inmiddels aangekocht door het San Francisco Museum of Modern Art, waar het deel uit gaat maken van de Dutch Design Collectie. Er zijn stekjes bij Kollumerpomp, Zwaagwesteinde, Harkema, Wânswert, Feanwâlden, Ee, Ferwert, Veenklooster, Twijzel, Eastermar, Ternaard en Tytsjerk. De stekjes zijn gemaakt in opdracht van Stichting Keunstwurk en Landschapsbeheer Friesland en betaald door de provincie, de EU en de zes deelnemende gemeenten Achtkarspelen, Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Tytsjerksteradiel. Het stekjesproject is één van de weinige gerealiseerde Fryske Fiersichten, de plannen die de provincie maakte samen met de Friese bevolking voor het Friesland van 2030. De twee dames op het bankje zijn Ellen Tabak (links) en Jissie Boersma van dorpsbelang Ternaard. FOTO'S JELKE VAN DER MEER