Sport en spel voor jeugd Harkema

Harkema - Het ds. Tiesingaplein in Harkema is deze week het decor van sport en spel voor de jeugd.

De sportweek wordt georganiseerd door de beide kerken in Harkema. De geloofsgemeenschappen vGKN en PKN hebben de activiteiten samen met een team van jonge vrijwilligers op touw gezet. Ook is er assistentie van scholieren die er hun uren Maatschappelijke Stage (MAS) draaien. Het programma bestaat uit een middag- en een avondgedeelte. In de middaguren komen de kinderen van zes tot en met twaalf jaar aan bod. 's Avonds kunnen de dertien tot achttienjarigen hun energie kwijt op het Tiesingaplein. De gratis toegankelijke sportweek duurt tot en met donderdagavond. De afsluiting vindt plaats met een barbecue. Op de foto's een impressie van de waterspelen die dinsdagmiddag op de rol stonden. Tientallen kinderen vermaakten zich er volop mee. Meer over de Sportweek Harkema vrijdag in het Nieuwsblad Noordoost-Friesland en in De Feanster van dinsdag 31 juli. Foto's: De Feanster/Atze H. van der Ploeg