Samenscholingsverbod voor de jeugd van Damwâld

Dokkum - DAMWÂLD - In delen van Damwâld mag de jeugd niet meer bij elkaar komen. groepjes van meer dan vier jongeren zijn er verboden. De gemeente wil zo een eind maken aan de overlast.

De jeugd van Damwald zorgde de afgelopen maanden in de omgeving van het hertenkamp voor veel klachten. Drie weken geleden organiseerde de gemeente een gesprek tussen jongeren en de buurt. Dat heeft nog niet tot een oplossing geleid.
Burgemeester Arie Aalberts heeft nu besloten het samenkomen van jongeren op bepaalde plekken en gedurende bepaalde tijden te verbieden. Het samenscholingsverbod geldt tussen tien uur 's avonds en zeven uur 's ochtends voor het hertenpark tussen Badhûswei, Dr. J. Botkepaad en Mr. P.T. van der Herbergloane tot en met de afslag Halewei. De jeugd mag ook niet meer samenkomen in het bos van Staatbosbeheer, naast de voetbalvelden. De maatregel werd gisteren van kracht en geldt tot en met 3 september. Tot volgende week donderdag geldt een waarschuwingsperiode. Wie de regel overtreedt riskeert een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van maximaal 3.350 euro. De jongeren van wie al bekend is dat ze overlast veroorzaken zijn woensdag gewaarschuwd middels een sms'je. Op de foto een groep jongeren uit Damwâld die regelmatig in het park samenkomt. Zij klagen dat er in het dorp geen plek is voor hen. FOTO JELLE RAAP