VCBO Kollumerland wil rust in de tent

Kollum - KOLLUM - Het reorganisatieplan van VCBO Kollumerland is maandag ondertekend. Dat zou donderdag al gebeuren, maar toen kwamen bestuur en directie niet opdagen bij de vergadering met de bonden.

Met de regorganisatie waarmee de bonden nu instemmen gaan vijf banen (3,6 fte) verloren bij VCBO Kollumerland. ,,De regie was even weg, dat was onze grootste zorg. Maar deze keer zitten de juiste mensen aan tafel'', aldus vakbondsbestuurders Jan Noorda van CNV Onderwijs en Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond. Donderdag schitterden de bestuursleden nog door afwezigheid en dat werd door de vakbonden niet geaccepteerd. Maandagmiddag waren zowel het bestuur als de kersverse algemeen directeur Gerard de Groot aanwezig, met als gevolg dat de handtekening voor het sociaal plan snel was gezet. ,,Het is jammer dat het zo moet. Maar het is goed dat we nu een akkoord hebben bereikt. Voor de mensen die ontslagen worden is het natuurlijk een ramp, maar dit moest helaas gebeuren om schoon schip te maken'', aldus Noorda. De nieuwe bestuursleden Tjipke de Bruin, Eppie Klaver en voorzitter Willem Jan Westerbeek waren deze keer wel bij de vergadering aanwezig, net als Margreet van der Molen, die tot en met oktober secretaresse blijft. Tjitse Hogendorp blijft bestuurslid, maar heeft al zijn uitvoerende taken neergelegd. Hij was dan ook niet aanwezig. De nieuwe algemeen directeur Gerard de Groot (62) uit Kollumerpomp was directeur van De Stapstien in Kollumerzwaag en had in die functie veel kritiek op het beleid van zijn voorganger Johan Verstappen. Daarvoor kreeg hij zelfs een berisping. Voor het volledige verhaal zie de Kollumer Courant van woensdag 18 juli. FOTO KLASINA VAN DER WERF