Taart voor bewoners Talant bij visite aan b&w Kollumerland

KOLLUM - Een groep bewoners van Talant heeft dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan het gemeentehuis van Kollumerland. Zij kregen onder andere een rondleiding, met uitleg over de gang van zaken in de gemeente.

De visite bij het college van burgemeester en wethouders was een tegenbezoek. De wethouders Jelle Boerema en Hilbrand Visser zijn op 17 maart voor de vrijwilligersactie NL Doet als begeleiders mee geweest met een groep bewoners van Talant. De tocht ging naar het Ot & Sien museum in Surhuisterveen. De mensen van Talant gaven destijds aan graag eens in het gemeentehuis van Kollumerland te komen kijken. Burgemeester Bilker en wethouder Visser heetten de gasten welkom. Samen bekeken ze foto's en aten ze taart. FOTO'S SAKE BEERSTRA