Inzet sociale media rondom grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek

NOORDOOST-FRIESLAND - Voor het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek is een speciale pagina op Facebook aangemaakt.

Ook op het Youtube-kanaal van de Friese politie zijn voorlichtingsfilmpjes geplaatst met daarin alle informatie over het hoe en waarom van het afnemen van DNA. Ook is een account op twitter aangemaakt. Sociale media Ruim 8000 mannen hebben inmiddels een uitnodiging per brief ontvangen om vrijwillig deel te nemen aan het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek. Om alle deelnemers zo goed mogelijk te informeren is een speciale brochure bijgevoegd met daarin alle informatie over dit voor Nederland unieke onderzoek. Naast de uitnodigingsbrief en de brochure wordt ook sociale media ingezet om de deelnemers en andere belangstellenden zo goed mogelijk te informeren. De DNA-afname start op zaterdag 29 september. Voor de afname is een periode van twee weken ingepland. Op afnameplaatsen in De Westereen, Twijzelerheide, Kollumerzwaag, Oudwoude/Westergeest, Kollum, Buitenpost en Twijzel zijn op afgesproken tijden deskundigen aanwezig om het DNA af te nemen. Tevens is in Leeuwarden, Dokkum, Drachten en Groningen een afnamelocatie geregeld.