Zeldzaam IFKS-jaar dankzij Froukje Osinga-Meijer

Lemmer - Vijfmaal eerste en tweemaal tweede. Froukje Osinga-Meijer van Jonge Jasper uit Franeker schreef hiermee dit seizoen geschiedenis bij de Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen. Laat ze maar beginnen in de C-klasse had, aldus IFKS-voorzitter Willem Hoornstra, haar vader Sieb Meijer voor zichzelf vastgesteld. Als een van de twee vrouwelijke schippers, in een vloot met in totaal 61 schippers, promoveert zij naar de B-klasse met in historisch perspectief de beste papieren.

In de C-klasse zeilde ook Merijn Olsthoorn uit Lemmer met zijn compleet nieuwe bemanning uit Amsterdam verdienstelijk. Hij behaalde de tweede prijs in het eindklassement voor Willem Ulbeszn. Zwaga Van Opsjitter uit Langweer. De thuiskomst voor Zwaga had evenwel anders kunnen verlopen, doordat de IFKS-organisatie hem en zijn bemanning verkeerde medailles uitreikte. De fout werd met een kwinkslag opgelost. ,,Jimme krije nije medaljes en dy binne noch folle moaier”, wuifde voorzitter Hoornstra hen na een al tropische dag toe. Geen enkele dagzege behaalde Arend Wisse de Boer met Oude Zeug uit Gorredijk in de B-klasse. Niettemin kwam hij als beste uit de bus door zich tweemaal als tweede en driemaal als derde te klasseren. Tweede in het eindklassement werd Wietse Bandstra van De Yde uit Parrega. Robert de Jong wist met Frisia uit Lemmer wel drie dagzeges op zijn naam te schrijven. Hij moest evenwel genoegen nemen met een derde plaats in het eindklassement door twee slechte dagen: 11e en 17e. Na aftrek van de slechtste wedstrijd bleek het verschil in punten tussen de beste drie uiterst klein te zijn: 18, 22 en 23,7 punten. ,,Een echte competitie”, glunderde Hoornstra. Met volle overtuiging legde Tony Brundel van Lytse Lies uit Gaastmeer beslag op het algemeen kampioenschap in de A-klasse: twee dagzeges, driemaal tweede, eenmaal vijfde en eenmaal zevende. ,,Veel oefenen. Anders wordt je geen kampioen”, vertelde hij na afloop. Trouw aan de traditie oefent hij met zijn ploeg vanaf de eerste week van april elke donderdag en gaandeweg het seizoen komt daar de zondag bij. ,,Tweemaal in de week er vol tegen aan. Winnen is een kwestie van trimmen van het schip, timing en een goede tacticus aan boord naast een goede bemanning. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen”. Als een goede tweede in het eindklassement kon Jelle Talsma van De Jonge Jan uit Warten het erepodium betreden. Henk Regts van Ut en Thús uit Nij Beets sloot zich, na in de wedstrijd overzeilend een genereus gebaar voor de algemeen kampioen te hebben gemaakt, bij het winnende trio aan. In de klasse A-klein kwam de meest vette winst in handen van Arnold Veenema van Hoop op Welvaart uit Sneek. Tweede bij de meest originele skûtsjes van de vloot werd Sietse Broersma van Avontuur uit Heeg en derde Rinze Herrema van Engelina Smeltekop uit Earnewâld. De prijsuitreiking kreeg een dubbel bijzonder karakter door het afscheid van de radioreporters Klaas Jansma en Sippy Tigchelaar na 35 jaar. Jente Bakker uit Gauw zal deze avond nooit weer vergeten. Hij vierde zijn tiende verjaardag. Op verzoek van Hoornstra zong een tent vol schippers, bemanningsleden en IFKS-supporters hem toe. ,,En, wat wol dizze jongen letter wurde? Skûtsjeskipper!”, verklapte Hoornstra. ,,De takomst sjocht der foar uzes dus goed út”. (Foto’s: Jelle Raap)