Fusie ziekenhuizen De Sionsberg en Nij Smellinghe definitief

Dokkum - Ziekenhuis Nij Smellinghe en Zorggroep Pasana (waaronder ziekenhuis de Sionsberg) gaan definitief fuseren. De nieuwe organisatie, waarvan de naam nog niet bekend is, bestaat uit een ziekenhuis met locaties in Drachten en Dokkum en zorgcentra in Feanwâlden, Damwâld, Dokkum, Ternaard, Metslawier en Hollum. Bij de zorggroep werken meer dan 2500 mensen.

Begin dit jaar werd bekend dat Pasana en Nij Smellinghe een fusie aan wilden gaan. Nadat de Nma in juli instemde met de fusie en ook De Friesland Zorgverzekeraar haar medewerking verleende, is de fusie nu definitief. De nieuwe fusie-organisatie wordt bestuurd door de bestuurder van Nij Smellinghe, Peter Littooy. Met een team geeft Littooy leiding aan het project dat leidt tot een nieuwe zorgorganisatie op 1 januari 2013. Beide partijen zijn blij met het doorgaan van de fusie. ,,Zowel voor Nij Smellinghe als voor Pasana is de fusie een belangrijke stap voorwaarts”, vertelt Littooy. ,,Nij Smellinghe gaat de verbinding aan met de ouderenzorg, iets wat in de toekomst steeds belangrijker wordt. De nieuwe zorgorganisatie biedt een combinatie van ziekenhuiszorg en ouderenzorg. Door goede samenwerking met de eerste lijn, ontstaat er een zorgorganisatie die de hele keten van zorg kan bedienen.” Voor het Dokkumer ziekenhuis De Sionsberg betekent de fusie een gegarandeerd voortbestaan. ,,De Sionsberg heeft de afgelopen maanden grote stappen gezet richting het herinrichten van het zorgaanbod. Doordat De Sionsberg samen met Nij Smellinghe één ziekenhuis gaat vormen, is de zorg ook op lange termijn gegarandeerd.” Dit betekent niet dat De Sionsberg nu klaar is met herinrichten. ,,Het zorgbeleidsplan moet helemaal uitgevoerd worden. Het is belangrijk dat De Sionsberg een ziekenhuisvoorziening wordt die de juiste zorg tegen acceptabele kosten kan leveren. Hiervoor moeten zeker nog stappen gezet worden.” De structuur van de organisatie is nog niet bekend. In de loop van de komende maanden wordt meer bekend over de inrichting van de nieuwe zorgorganisatie. ,,Er ontstaat een nieuwe, grote organisatie met vele locaties. De aansturing hiervan en de uitstraling naar buiten toe moeten zorgvuldig worden bekeken. We gaan in de komende maanden stappen zetten om tot één organisatie te komen.” Wat er voor de medewerkers van de nieuwe organisatie gaat veranderen, verschilt per medewerker en per afdeling. ,,De reorganisatie van De Sionsberg gaat door op de ingeslagen weg. Voor de zorg in Nij Smellinghe verandert er niets”, aldus Michiel ter Laan, hoofd communicatie van Nij Smellinghe. Welke zorg De Sionsberg wel of niet meer gaat aanbieden, is nog niet bekend. ,,Het precieze zorgprofiel van De Sionsberg is nog niet vastgesteld. In overleg met diverse partijen, zoals de gemeente, de zorgverzekeraar en de huisartsen wordt een profiel opgesteld waarin staat welke zorg er in De Sionsberg geboden wordt. In een nieuwsbrief worden de medewerkers op de hoogte gehouden van de voortgang.