D-tec-T in Kollum partner in project 'Gras als Energiebron'

Kollum - Gemaaid gras kan dienen als bron voor biobrandstof.

In het project ‘Gras als Energiebron’ onderzoeken een aantal partners de toepasbaarheid van het gras. Het college van Gedeputeerde Staten kent een bijdrage van € 101.983 aan het project toe. De subsidie komt uit het Regionaal Innovatie Programma ‘Fryslân Fernijt III’. Om vanuit gras en ander snoeiafval (zoals snoeihout) biobrandstof te winnen, maakt men hier eerst ‘pellets’ van. Dit lijkt op paardenbiks en wordt in een speciale verbrandingsketel gestopt. De graspellets bevatten gemaaid gras wat afkomstig is van verschillende natuurterreinen. De speciale verbrandingstechniek levert duurzame en voordelige warmte op. Voor de leveranciers van het gras (zoals gemeenten, de provincie en terreinbeheerders) is de afvoer van het gras doorgaans een grote kostenpost. Door gras te gebruiken als biobrandstof dalen deze afvoerkosten. Als pilot installeert Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag een speciale ketel die stookt op deze biobrandstof. Hiermee realiseren zij een kostenbesparing ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstoffen. In het project werken de MKB-bedrijven Bio Energie Friesland B.V., Fa. Jonker, D-tec-T uit Kollum, Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag en DAM Advies samen. Hierbij ondersteunen de Gemeente Opsterland, Staatsbosbeheer en Van Hall Larenstein de bedrijven. Naast de provincie Fryslân, dragen ook de Europese Unie, het ministerie van EL&I en Samenwerkingsverband Noord-Nederland bij aan het project. (Foto's D-tec-T uit archief NvNOF)