Inzamelingsactie spoorwegmateriaal Dokkumer Lokaaltje van start

Morra-LIoessens - MORRA-LIOESSENS - Op 15 november 2011 is een eerste stukje spoor aangelegd bij de vroegere halte van Morra-Lioessens van het Dokkumer lokaaltje. Om het emplacement af te kunnen bouwen heeft de Stichting NFLS een wervingsactie opgezet om de nog ontbrekende spoormaterialen te kunnen kopen zoals dwarsliggers, grind en spoorstaven.

Doel is om het emplacement over een lengte van 131 meter, inclusief 94 meter inhaal- of kruisingspoor, plus overweg te herbouwen en zo veel mogelijk in originele staat en als ‘landmark' terug te brengen. De twee wissels, noodzakelijk om het kruisingspoor op aan te sluiten zijn er al, en gaan 25 augustus op transport naar Morra. Ook de andreaskruisen voor de overweg en enkele seinpalen liggen inmiddels al in opslag. De toegezegde locomotief (zie foto) staat al een weekje geparkeerd bij een transportbedrijf in Dokkum.
Om de operatie te kunnen uitvoeren worden momenteel mensen en het lokale bedrijfsleven benaderd om de noodzakelijke 7.500 euro bijeen te krijgen. Wie deze actie wil steunen kan een donatie geven op rek. 48.91.45.906 o.v.v ‘Bielsdonatie'. Bedrijven kunnen in box 3 meedoen. Donateurs hebben recht op een gratis proefritje op de spoorfiets, of in de locomotief, zodra het spoor er ligt! De Stichting NFLS is opdrachtgever van het nieuwe stuk spoor. De definitieve restauratie gaat pas van start nadat alle materialen en benodigde financiële middelen zijn verkregen. De Stichting NFLS beijvert zich voor het in originele staat terugbrengen van delen van het spoor van het vroegere Dokkumer Lokaaltje, gekoppeld aan toeristische activiteiten met het doel de streek een krachtige toeristische en economische impuls te geven. Details over dit 'Initiatiefplan' zijn te vinden op de website van de stichting. Om het belang als geheel te onderstrepen heeft de stichting, mede op verzoek van de gemeente Dongeradeel, opdracht gegeven aan bureau Weusthuis & Partners tot het opstellen van een Plan van Aanpak. Dit PvA wordt medio september al verwacht. De halte Morra-Lioessens maakte deel uit van het vroegere Noord-Friese spoor. Reizigerstreinen reden er voor het laatst in 1935 en op last van de Duitse bezetter moest ook de goederendienst met ingang van 1942 gestaakt worden. Nog in datzelfde jaar werd het spoor opgebroken en ging het naar het oostfront van de Duitsers die spoor nodig hadden in hun streven Rusland te veroveren. Eigenaar van het haltegebouw is Frans van de Voorde. Toen hij samen met zijn levensgezel in het gebouw trok, intrigeerde de oorspronkelijke bestemming zodanig dat hij op zoek ging naar de geschiedenis van het gebouw, het spoor en de treindienst. Inmiddels heeft hij verschillende relikwieën uit de oude spoorse tijd verzameld. Het weer in oorspronkelijke staat terugbrengen van de sporensituatie voor het stationnetje vormt voor hem de kroon op het werk. Het gebouw zelf verkeert overigens ook nog in de oorspronkelijke staat. Alleen het interieur is aangepast aan de moderne eisen van de tijd en dient nu nog uitsluitend als woning. Informatie over het project is te vinden op www.dokkumerlokaaltje.com (station Morra-Lioessens)