‘Centrale As loopt ondanks fouten weinig vertraging op'

Dokkum - DOKKUM - De provincie Fryslân heeft fouten gemaakt bij de onteigening van gronden voor de aanleg van de Centrale As. Dit is gebleken uit een uitspraak van de Kroon. Gedeputeerde Staten verwacht dat de uitspraak van de Kroon weinig vertraging voor de aanleg van de Centrale As zal opleveren.

De Kroon heeft uitspraak gedaan omtrent het verzoek van de provincie om voor de aanleg van de Centrale As over te kunnen gaan tot onteigening van onroerende zaken in het betreffende gebied. Dat verzoek is in een fors aantal gevallen afgewezen omdat de spelregels zijn overtreden. Zo deed de provincie geen tijdig bod en kregen grondeigenaren te weinig tijd om op een aanbod te reageren. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân laat in een brief aan de Statenleden weten dat zij inmiddels in overleg zijn gegaan met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de noodzakelijk geworden herstelprocedure. Daarbij is aan de orde dat de tot nu toe gevolgde procedure om tot onteigening over te kunnen gaan van de betreffende percelen, kort gezegd in zijn geheel moet worden overgedaan. Dit kan echter wel sneller gedaan worden dan de afgelopen procedure, zo stelt voorzitter John Jorritsma in de brief aan de Statenleden. Dit betekent dat medio 2012 de gronden op basis van onteigening voor het project beschikbaar kunnen zijn. ,,Wij verwachten dan ook dat dit weinig tot geen invloed zal hebben op de planning van de Centrale As.'' GrienLinks heeft inmiddels een debat aangevraagd over dit onderwerp. Deze vindt plaatst op 19 september.