Eerste werkzaamheden kwelder Feugelpôlle klaar

Ameland - (A) - Vrijdagmiddag om een uur vindt bij de kwelder tussen de Reeweg en Pietje Miedenweg de oplevering plaats van de eerste werkzaamheden op de Feugelpôlle; een prachtige kwelder aan de Zuidwestkant van Ameland.

Er is een huzarenstukje geleverd, want in slechts twee maanden tijd is er een kleischelpenbank neergelegd van 2000 m3 klei en 1000 m3 kleischelpen. Daarnaast is er voor de kwelder een 1100 meter lange rijshoutendam gemaakt. Deze werkzaamheden vonden plaats in het kader van het project klimaatbuffer Zuidwest Ameland. Dit project richt zich op de versterking van de Feugelpôlle, zodat de natuurwaarden van het Waddengebied worden verbeterd en de kwelder beter bestand is tegen een hogere zeespiegel. De betrokkenen die een bijdrage hebben geleverd aan het realiseren van de eerste fase, komen vrijdag een kijkje nemen bij de kwelder. De Feugelpôlle is de afgelopen jaren door de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee flink aan verandering onderhevig. Zo is de broedbiotoop van veel zeevogels, waaronder Grote Sterns, gehalveerd. In augustus 2012 is een experiment gestart om natuurlijke kweldervorming op deze plek in goede banen te leiden. Dit als onderdeel van het landelijke innovatieprogramma ‘Natuurlijke klimaatbuffers’. De betrokkenheid van de Amelanders bij de Feugelpôlle is groot. De positieve samenwerking tussen partijen, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Ameland, Programma Rijke Waddenzee, Waddenvereniging en de vogelwacht Hollum-Ballum, heeft geleid tot de start van dit unieke project. Mede door het werk van de aannemers Nagtegaal Ameland en W. Stienstra & Zn. BV zijn de werkzaamheden goed verlopen. De experimentele aanpak kan als voorbeeld dienen binnen het Waddengebied en andere delen van de Nederlandse kust. De betrokken organisaties monitoren deze maatregelen tot 2022. Er wordt komende jaren veel kennis opgedaan over het effect van de maatregelen en de vorming van kwelders.