Update: Voorstraat Kollum weer vrijgegeven

KOLLUM - De Voorstraat in Kollum is vanochtend weer vrijgegeven voor al het verkeer. Een specialistisch bedrijf heeft de omgeving gecontroleerd. Er is geen asbest meer aangetroffen.

Het pand waaruit het asbest vrijkwam bij illegale sloopwerkzaamheden is verzegeld,  omdat aan de binnenkant asbest is aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen in hoeverre er sprake is van asbestbesmetting. Dit moet door een specialistisch bedrijf worden uitgevoerd. De gemeente onderneemt, indien nodig, bestuursrechtelijke stappen om de binnenkant van het pand zo spoedig mogelijk te laten saneren. De juridische afdeling van de gemeente treft voorbereidingen voor de vervolgstappen. De gemaakt kosten van de uitgevoerde sanering worden op de huurder verhaald. Strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd door een opsporingsambtenaar van de gemeente. De daadwerkelijke uitvoering hiervan valt onder het Openbaar Ministerie. FOTO FOKKE JONGSMA