Voetbalvereniging Buitenpost heeft afscheid genomen van drie jeugdbestuursleden

Buitenpost - De voetbalvereniging Buitenpost heeft tijdens een bowlingavondje in Drachten officieel afscheid genomen van de jeugdbestuursleden Pieter Henstra, Rinze Fokkema en Paul Olijve.

De drie afscheidnemende mannen werden door jeugdbestuur voorzitter Jan Douma, die namens de jeugd nu als opvolger van Paul Olijve ook is toegetreden tot het hoofdbestuur, hartelijk bedankt. Voor alle drie, die zich jarenlang belangenloos hebben ingezet voor de jeugdspelers van de vereniginig was er een passend presentje. Olijve (foto) kon op het gezellig avondje niet van de partij zijn, maar hij werd zaterdag nog even in het zonnetje gezet in de bestuurskamer, waar hij zijn voorzittershamer even neerlegde om uit handen van Jan Douma het presentje in ontvangst te nemen. Nieuw in het jeugdbestuur is Sape Schotanus en hij neemt de zaken voor de jeugd van de vv Buitenpost waar samen met Jan Douma, Jitske Kuiper, Joop de Haan, Marten de Boer, Pieter Hoekstra en Rene de Haan. Het hoofdbestuur van de club nam onlangs afscheid van Johan Knoop, die belast was met Technische Zaken op voetbalvlak. Deze functie in nu overgenomen door Jan Douma, die tevens de contactpersoon is voor het hoofdbestuur vanuit de jeugdafdeling. (Foto; Bertus Koopmans)