Wethouder Van der Veen start baggeren Swadde

Twijzelerheide - Wethouder Marten van der Veen heeft donderdag het startsein gegeven voor het baggeren van de Swadde in Twijzelerheide.

Hij deed dit op ludieke wijze door met een ouderwetse baggerbeugel de eerste schep verontreiniging uit de Swadde te scheppen. Met het opruimen van de vervuiling van de Swadde gaat een jarenlang gekoesterde wens van de vereniging van Plaatselijk Belang van Twijzelerheide in vervulling. De bodem van de Swadde bij Twijzelerheide is over een lengte van ongeveer 700 meter verontreinigd met zware metalen. De firma Jansma uit Drachten gaat in opdracht van de gemeente Achtkarspelen de Swadde baggeren. De werkzaamheden zijn ingepland van 17 oktober tot 23 november. De totale kosten van de baggerwerkzaamheden worden voorlopig geraamd op € 130.000. Uit onderzoek door Wetterskip Fryslân is gebleken dat de waterbodem van De Swadde bij Twijzelerheide verontreinigd is met zware metalen. In opdracht van de provincie Fryslân is een risicobeoordeling uitgevoerd. Hieruit bleek dat ondanks de ernst van de verontreiniging, het risico voor de volksgezondheid laag is. De verontreiniging bevindt zich in de rivierbodem en verspreidt zich niet via het water. De provincie heeft op basis van de risicobeoordeling besloten dat sanering van de vervuiling niet spoedeisend is. Ondanks de risicobeoordeling van de provincie is er onrust bij de bewoners van Twijzelerheide over de gezondheidsrisico's door de vervuiling. De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft daarom geld beschikbaar gesteld voor de sanering van de verontreiniging. Wetterskip Fryslân draagt voor 25% bij in de kosten van het project. De gemeente Achtkarspelen is opdrachtgever en regievoerder. Wethouder Marten van der Veen heeft donderdag met een ouderwetse baggerbeugel de eerste schep verontreiniging uit de Swadde geschept. FOTO BINNE-LOUW KATSMA