Update: zoektocht naar meer grafkisten

DOKKUM - Op de hoek van de Anjelierstraat en de Kloostersingel in Dokkum wordt de komende dagen gezocht naar meer grafkisten. Dat heeft de gemeente meegedeeld aan de omwonenden.

Maandagmiddag werd bij graafwerkzaamheden voor waterbedrijf Vitens een grafkist met menselijke resten gevonden. Vermoed wordt dat de kist dateert van voor 1580, toen op deze plaats een begraafplaats was. De werkzaamheden zijn onmiddellijk na de vondst stopgezet. De gemeente Dongeradeel en Vitens hebben een archeologisch onderzoeks- en adviesbureau ingeschakeld om de grootte van de vondst in kaart te brengen. Uit een kort vooronderzoek is gebleken dat er meerdere grafkisten begraven liggen. De gemeente gaat nu in samenwerking met provincie Fryslân een programma van eisen opstellen om de vondst op een zorgvuldige manier op te graven. Als het programma van eisen is vastgesteld, zal deze in overleg met Waterbedrijf Vitens worden uitgevoerd. Dit betekent dat de werkzaamheden minimaal twee weken vertraging oplopen. FOTO'S FOKKE WESTER