Onduidelijkheid oorzaak schending geheimhouding in Achtkarspelen

Buitenpost - De geheimhoudingsplicht is door raadsleden geschonden na de besloten vergadering van de gemeenteraad van Achtkarspelen op 21 november.

Hierdoor werd de stemverhouding over de voordracht van de nieuwe burgemeester bekend. Deze conclusie trekt waarnemend burgemeester Piet Adema na een uitgebreid onderzoek. Op basis van het onderzoek doet Adema een aantal aanbevelingen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Uit het onderzoek blijkt dat de omstandigheden hebben bijgedragen aan de schending van de geheimhoudingsplicht. Het was onvoldoende duidelijk dat de stemverhouding geheim is en niet buiten de vergadering bekend mag worden. De onderzoekers trekken daarom de conclusie dat de geheimhouding niet moedwillig is geschonden en doen daarom geen aangifte. Verder constateren de onderzoekers dat er binnen de raad verschillende opvattingen zijn over hoe er met afspraken en vertrouwelijke informatie om moet worden gegaan. De raad neemt de schending van de geheimhouding serieus en wil regels en procedures aanscherpen, zodat herhaling kan worden uitgesloten. Een van de aanbevelingen betreft de ‘nazit’ na een raadsvergadering waarbij onder het genot van een drankje wordt nagesproken over de vergadering. De onderzoekers dringen er op aan dat tijdens de nazit geen zaken besproken worden die niet voor iedereen bestemd zijn. Een andere aanbeveling is de nazit van een raadsvergadering te beperken tot maximaal een uur en daarbij tevens het drankgebruik te beperken. Commissaris van de Koningin John Jorritsma verzocht de gemeenteraad op 4 december om onderzoek te doen naar de mogelijke schending van de geheimhouding na de besloten gemeenteraadsvergadering. Jorritsma is tevreden dat de gemeente Achtkarspelen heeft achterhaald hoe vertrouwelijke informatie over de benoeming van de burgemeester naar buiten is gekomen. Hij betreurt dat er bij de raadsleden onvoldoende besef was dat de stemuitslag binnenskamers had moeten blijven. Nu het lek boven is en er niet moedwillig informatie naar buiten is gebracht, ziet Jorritsma geen aanleiding om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Temeer daar het lek geen invloed heft op de benoeming van Gerben Gerbrandy tot burgemeester van Achtkarspelen. Hij treedt aan op 14 januari 2013.