‘Oanfiterfûns' voor akker- en tuinbouw in Noord Friesland

Metslawier - De leden van het zogenaamde ‘Oanfiterfûns' willen boeren uit de regio attent maken op de premie die zij kunnen aanvragen. Het geld van het ‘Oanfiterfûns' komt uit de opbrengsten van de verkoop van land en het oude stationsgebouw in Metslawier. Hierin was half jaren tachtig tot en met begin jaren negentig het ‘Leer- en demonstratie project voor de vollegrondsgroente' gehuisvest.

Het doel van het ‘Oanfiterfûns' is het bevorderen van de innovatie in de akker- en tuinbouw in Noord Friesland. Zij doet dit door aanmoedigingspremies ter beschikking te stellen aan mensen die door middel van het ontwikkelen van een activiteit, bijdragen aan vernieuwing in de land- en tuinbouw. Het ‘Oanfiterfûns' bestaat al sinds 1994 en heeft al vele projecten gesubsidieerd, zoals kweekbedrijf Alkema in de Westereen, tulpenbroeiproject in Oosternijkerk, GPS akkerbouw in de Dongeradelen en afgelopen jaren de PootAardappelAcademie van Friesland. Er is zelfs een premie toegekend aan een samenwerkingsverband van vier ondernemers, te weten twee akkerbouwers, één schapenhouder en één veehouder om te komen tot een landbouwproject voor Economisch en Ecologisch verantwoorde Landbouw en Natuur. Aanvankelijk waren de opbrengsten van het vermogen van de Stichting voldoende om er jaarlijks premies van te betalen. Bij de huidige rentevergoeding lukt dat niet meer en wordt ook het vermogen aangesproken. Zolang er goede initiatieven aangemeld worden wil het bestuur dit beleid voortzetten. Mensen die denken in aanmerking te komen voor een ‘oanfiterpreemje' kunnen hun plan met financiële onderbouwing indienen bij de secretaris van de Stichting: de heer RK Reinders Roptawei 42, 9123 JC Metslawier tel. 06-12295109 / 051924149 E-mail rk.reinders@knid.nl