VIOD-kantine decor voor discussie over geweld op het voetbalveld

Driezum - Nederland, maar zeker ook buiten de landsgrenzen, staat dit weekend massaal stil bij de gewelddadige dood van assistent-scheidsrechters Richard Nieuwenhuizen uit Almere.

In de regio Noordoost Friesland namen voetbalvereniging VIOD en RTV Noordoost-Friesland het initiatief om de programmering van wekelijkse sportprogramma Runwei Sport daarom in het teken te laten staan van geweld op het voetbalveld. Bij de presentatoren Hendrikje Talsma en Lammert Brouwer schoven een melange van gasten aan tafel in het Driezumer clubhuis op sportpark Treffers Heech. Eregast was de hoogste baas van de KNVB district Noord Jan van Driel uit Beilen, die af en toe flink aan de tand werd gevoeld over de rol van de voetbalbond KNVB. Vele vragen vanuit het publiek in de kantine waren dan ook aan de preses gericht. Van Driel was goed voorbereid en meldde dat dit geweld bij het voetballen natuurlijk ook in het KNVB district Noord voorkomt, echter minder manifest dan elders in het land. Alle aanwezigen waren unaniem van mening dat binnen de voetbalsport veel excessief geweld voorkomt. De meningen liepen uit één wat de oplossing van dit probleem betreft. Volgens de ene moet er harder gestraft worden, maar keeper Ale Geert de Vries (ex-Cambuur en nu ONS Sneek) was voor een beloningssysteem voor goed gedrag. De beide wethouders van sport uit respectievelijk Kollumerland c.a. en Dantumadiel, Jelle Boerema en Ronald Dijksterhuis, stelden dat we met z'n allen terug moeten moet naar de bron, namelijk de ouders. De overheid kan wat dat betreft volgens de gemeentebestuurders alleen maar faciliteren. Als voorbeeld haalde Dijksterhuis de nieuwe Fryske app van de gemeenten in de regio aan: 'Hoe is’t mei de holle?’ Deze app is een onderdeel van het project Geweld is niet Oké en gebaseerd op het bekende tv-programma Hints. Gideon van Ligten, trainer van hoofdklasser VIOD vrouwen, bekende eerlijk dat je de schuld niet altijd bij de ouders mag en kan neerleggen: ''als mijn ouders wisten wat ik allemaal op het voetbalveld uitvrat, dan had ik wekenlang in mijn kamer moeten blijven''. Hans van Breeden, voorzitter van Korfbalvereniging Veenwouden, brak een lans voor het idee afkomstig van voetbalvereniging LAC Frisia om wedstrijden te filmen en de daders hiermee confronteren. Yoram Nanne, speler VIOD A1-junioren, bekende dat de trainer voorafgaande aan een wedstrijd wel vaak de spelers erop wees om niet te zaniken tegen de scheidsrechter, maar zelf soms verbaal als eerste over de schreef gaat. Grensrechter Melle Pieter Prins van derdeklasser Oostergo uit Ee ventileerde, vlak voordat hij zijn koeien moest melken, dat de emotie niet uit het voetballen moet worden gehaald en hij was misschien daarom ook wel tegenstander om de buitenspelregel af te schaffen. De uit Dokkum afkomstige maar in Groningen studerende Daan Schaper is niet alleen scheidsrechter op hoofdklasse-niveau, maar ook wel vierde official bij sc Cambuur in Leeuwarden. Hij heeft er geen moeite mee dat een speler hem op fouten wijst: ..Iemand op zijn fouten wijzen is wat anders dan schelden tegen de scheidsrechter en vooral wanneer iedereen mee kan genieten''. Uit het publiek kwam de opmerking dat het betaald voetbal zich meer bewust moet zijn van haar voorbeeldfunctie, vooral nu de media met vele camera’s elk detail vastlegt. Met een dankwoord aan gastheer VIOD eindigde deze speciale editie van Runwei Sport een half uur later dan gepland was. (Foto's; Duco Halbesma)