Acht gemeenten trekken stekker uit VVV Lauwersland

Kollum - DOKKUM - De gemeenten Dongeradeel, Achtkarspelen, Dantumadiel, Ferwerderadiel, Kollumerland, Bedum, De Marne en Winsum trekken de stekker uit VVV Lauwersland. De toeristische promotie kan veel beter, vinden ze.

De acht gemeenten willen een vernieuwde aanpak voor het verstrekken van toeristische informatie en promotie van de regio. Daarnaast willen ze bestaande initiatieven en de ondernemersnetwerken beter op elkaar afstemmen. Begin volgend jaar wordt gekeken hoe dit het beste ingevuld kan worden en wordt een nieuwe koers uitgewerkt. Samen met de toeristische ondernemers gaan de gemeenten in kaart brengen wat er nodig is voor een succesvolle opzet. Volgens de betrokken gemeenten heeft VVV Lauwersland de gezamenlijke doelstellingen  niet of slechts deels behaald en  slinkt het draagvlak voor de huidige werkwijze, ook bij ondernemers. Het functioneren van VVV Lauwersland is daarom in opdracht van de gemeenten onderzocht. ,,Achteraf gezien kunnen we stellen dat bepaalde doelstellingen te ambitieus waren, maar over het geheel genomen was er met het beschikbare budget meer mogelijk geweest de afgelopen jaren'', aldus wethouder Pytsje de Graaf van Dongeradeel. ,,Het onderzoek bevestigt dat er voor het inslaan van een nieuwe koers echt wat moet veranderen.” Met het oog op de toekomst willen de gemeenten de aanpak opnieuw bepalen en de beschikbare budgetten effectiever inzetten. VVV Lauwersland kan op basis van de huidige dienstverleningsovereenkomst en in de huidige vorm niet doeltreffend invulling geven aan de nieuwe koers. Daarover zijn de gemeenten het eens. De overeenkomst met VVV Lauwersland wordt daarom door de vijf Friese en drie Groningse gemeenten per 1 januari 2014 opgezegd. Of de VVV Lauwersland in de toekomst nog een rol gaat vervullen in de uitvoering van informatie-, marketing- of promotietaken is nog onzeker. Het bestuur van de VVV Lauwersland beraadt zich op deze situatie. Het bestuur wil de organisatie en haar activiteiten herstructureren en op deze manier een aanbod bieden wat past binnen het nieuwe spectrum. FOTO FOKKE WESTER