Stamppotbuffet voor goede doelen in Lauwers College Buitenpost

Buitenpost - Sinds 2009 wordt er ieder jaar in Buitenpost een stamppotbuffet georganiseerd voor het goede doel.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel dorpelingen. De directie van het Lauwers College heeft de ontmoetingsruimte van de school inmiddels weer beschikbaar gesteld. Dit jaar wordt geld ingezameld voor de Talsi Christian Highschool in Letland en voor een onderwijsproject voor dove kinderen in Uganda. Meer info over deze doelen is te vinden op www.gkvbuitenpost.nl Eet u/jij mee? Van harte welkom! De maaltijd start om 18.00 uur. Vanaf 17.30 is de zaal open. De deelnameprijs is € 7,50 per persoon. Kinderen van 2 tot 12 jaar betalen € 2,50 per persoon. Opgave kan bij de familie Bijlstra, tel. 0511-54 48 48 of via stamppotbuffet@hotmail.com Gasten die vervoer nodig hebben, kunnen dit bij de aanmelding doorgeven.