Voorlichtingsbijeenkomst Wetterskip over sanering verontreinigde poel Swartfliet in Harkema

Harkema - Wetterskip Fryslân houdt op dinsdag 11 december een voorlichtingsbijeenkomst in Harkema over waterbodemsanering van de poel Swartfliet aan de Reitsmastrjittte.

Aanwonenden en overige belangstellenden worden tijdens de bijeenkomst geïnformeerd over de waterbodemsanering. Uit onderzoek van Wetterskip Fryslân is gebleken dat de waterbodem van de poel en de sloten in de onmiddellijke nabijheid van de poel ernstig zijn vervuild. Wetterskip Fryslân voert het project uit in samenwerking met de provincie Fryslân. Naar verwachting gaan de werkzaamheden in januari 2013 van start. De sanering neemt ongeveer twee maanden in beslag. In die tijd moet circa 6.000 kuub ernstig verontreinigd slib worden verwijderd. De voorlichtingsbijeenkomst vindt op dinsdag 11 december om 19.30 uur plaats in Café de Boemerang, Reitsmastrjitte 35 te Harkema. Medewerkers van Wetterskip Fryslân geven uitleg over de geplande werkzaamheden. Daarnaast is er voldoende gelegenheid voor de belangstellenden om vragen te stellen over het project.