‘Een tùt en d'r ùt' op Piterpôlle bij school De Oanrin

Twijzel - Sinterklaas kwam vanochtend naar Cbs De Oanrin in Twijzel. De Goedheiligman had een bijzonder cadeautje voor een van de leerlingen van groep 8, want Indra van Wieren bleek een winnaar te zijn.

Nadat Sint en twee van zijn Pieten in opvallende veiligheidshesjes waren gearriveerd lieten ze na de ontvangst door schooldirecteur Dictus Hoogsteen Indra van Wieren naar voren komen. Zij kreeg een pakje uit de grote zak en daaruit kwam een door haarzelf ontworpen verkeersbord tevoorschijn. Dat mooie bord werd door de aanwezige gemeenteman Alex Bremer meteen opgehangen aan een paal bij de entree van de school. Op het verbodsbord staat de pakkende tekst ‘Een tùt en d'r ùt', bedacht door Indra. Het laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Bij de ingang van het schoolplein had de gemeente Achtkarspelen een hele tijd geleden al eens een verhoogde rode bestrating aangelegd. ,,Mar dêrop steane altyd altijd auto's parkeard en dat is net de bedoeling'', legde schooldirecteur Dictus Hoogsteen uit. ,,No jildt hjirop in parkearferbod. Op dizze strook mei allinnich noch stoppe wurde om gau bern te laden of te lossen. Dat betsjut dat âlders harren soan of dochter yn'e auto noch gau eefkes in tút jaan kinne, wêrnei't de bern feilich it plein opstappe kinne. Heit en mem kinne dan direkst fuortride.'' De school hoopt daarmee de verkeersveiligheid ter plekke danig te verhogen. Heel veel kinderen komen wandelend of op de fiets, maar de leerlingen uit de omgeving van Twijzel worden vaak gebracht met de auto. Al die geparkeerde auto's langs het schoolplein zorgden voor onoverzichtelijke situaties, met alle gevaren vandien. ,,Dêr is no hooplik in ein oan kaam. Der is gelokkich noch noait wat bart, mar foarkomme is better as geneze. Dêrom ha wy de gemeente frege om in ferbodsboerd en dat ha wy no fan Sinteklaas krigen. Us learlingen mochten it sels ontwerpe.'' En dus schreef De Oanrin al voor de zomervakantie een ontwerpwedstrijd uit. Alle bijna negentig leerlingen gingen aan de slag en kwamen met mooie oplossingen en een pakkende teksten. Uit al die inzendingen werd door de Twijzeler schilderes Tsjitske Lourens de allermooiste gekozen. Het werd het bord met de alleszeggende uitleg ‘Een tùt en d'r ùt' van Indra van Wieren. Toen haar bord aan de paal genageld was, kreeg ze als belonging van Sinterklaas nog een leuk cadeau, waarna de bebaarde Spanjaard samen met zijn Pieten en de kinderen de school ingingen om er samen zijn verjaardag te vieren. Gemeente-ambtenaar Alex Bremer schroeft het verkeersbord onder het toeziend oog van de leerlingen, leerkrachten, ontwerpster Indra van Wieren en de Spaanse gasten meteen aan een paal. (Foto: Bertus Koopmans)