Basisschool Lytse Wiman Twijzel moet deuren sluiten

TWIJZEL - TWIJZEL - Openbare basisschool Lytse Wiman in Twijzel moet de deuren sluiten.

Het bestuur van de Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Lauwersland (Roobol) heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen verzocht om de Lytse Wiman in Twijzel met ingang van het nieuwe schooljaar op te heffen. De school heeft minder dan 23 leerlingen, waardoor het recht op de rijksvergoeding per 1 augustus 2013 vervalt. De Lytse Wiman had op 1 oktober 2012 21 leerlingen. De bekostigingsnorm van het Rijk schrijft voor dat een basisschool minimaal 23 leerlingen moet hebben. Als de school daar niet aan voldoet, vervalt per 1 augustus het recht op de rijksvergoeding. Het rijk gaat er namelijk van uit dat een school met minder dan 23 leerlingen de kwaliteit van het onderwijs niet meer kan garanderen. De exploitatie van de school wordt met te weinig leerlingen ook te duur. Dat de Lytse Wiman te weinig leerlingen heeft, was voor het schoolbestuur een onaangename verrassing. Hoewel de Lytse Wiman al lange tijd een kleine dorpsschool was, waren er op 1 oktober 2011 nog voldoende leerlingen. De gemeente Achtkarspelen streeft er naar om een gevarieerd onderwijsaanbod in Twijzel te behouden. De gemeente faciliteert daarom een onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking tussen het openbaar en christelijke basisonderwijs in Achtkarspelen met als doel het behoud van tenminste één school in elk het dorp waar leerlingen van christelijke en openbare identiteit zich thuis voelen. De gesprekken met de schoolbesturen, directies en de ouders in Twijzel verlopen goed. De partijen tonen zich uiterst constructief en medewerkingsbereid. Het is echter nog veel te vroeg om te concluderen dat de Lytse Wiman per 1 augustus samengaat met De Oanrin. Stichting Roobol is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in Achtkarspelen, met uitzondering van de bevoegdheid van het sluiten van een openbare basisschool. Dat is nog altijd de bevoegdheid van de gemeenteraad. Achtkarspelen heeft belang bij een goede kwaliteit van onderwijs en de leefbaarheid (voorzieningenniveau) in de dorpen. OnderwijsWethouder Marten van der Veen: ,,It is wichtich foar ús as gemeente dat it proses ten oansjen fan de gearwurking yn it ûnderwiis resultearret yn in goede oplossing."