Burgemeester Waanders: 'Hulpverlening in Raard was perfect'

RAARD - De mensen die vannacht bij het ongeval aanwezig waren, hebben prima gereageerd, aldus burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel.

Tijdens de persconferentie vanmiddag sprak ze haar bewondering uit voor de manier waarop de dorpsbewoners hebben gehandeld meteen na het ongeval. ,,Een heleboel mensen hebben het hoofd koel gehouden. De hulpverlening is onmiddellijk ingeschakeld, terwijl dorpsbewoners zelf meteen dekens hebben gehaald en eerste hulp hebben verleend. Daarna hebben ze de professionals hun werk laten doen. Zonder hen voor de voeten te lopen, maar wel behulpzaam waar dit kon. Niemand had het gevoel dat het een chaos was. De mensen in Raard op hun beurt zijn heel goed te spreken over de snelheid waarmee de hulpverlening te werk is gegaan en de manier waarop alles is gedaan.’’ Waanders, die zelf ook in Raard woont, was meteen na het ongeval op de plaats des onheils. Ze heeft zich eerst in het dorpshuis bezig gehouden met de opvang van dorpsbewoners en was later in het stadhuis in Dokkum betrokken bij de organisatie van de hulpverlening. ,,As ik yn it doarp bin steane de triennen my ek yn’e eagen, it soe raar wêze as dat net sa wie. Mar as boargemaster moatst der wêze foar de boargers. Dat is miskien hiel simpel, mar wol hiel wichtich.’’ FOTO'S FOKKE WESTER