Himmeldagen van start in Dongeradeel

Dokkum - DOKKUM - Rond april worden ieder jaar de traditionele Himmeldagen gehouden in de gemeente Dongeradeel.

In verschillende dorpen en wijken zijn inmiddels weer vele inwoners actief voor een schone leefomgeving. Dit jaar hebben zich in totaal al 700 personen opgegeven voor de Himmeldagen.
Ook de komende weken houden verschillende dorpsbelangen, buurtverenigingen en scholen weer een Himmeldei. De gemeente stelt hiervoor containers, prikstokken en veiligheidshesjes ter beschikking. Na afloop worden de containers weer opgehaald door de gemeente. Scholieren krijgen allemaal een presentje als dank voor de gedane arbeid. Wie ook zijn dorp of wijk wil schoonmaken en daarvoor een Himmeldei wil organiseren kan zich opgeven bij Dirk Albert Zijlstra van de gemeente Dongeradeel, via een mail aan d.zijlstra@gemeentewurk.nl. Aan de Himmeldei van  Doarpsbelang Ie en  de christelijke basisschool Gearing  in Ee deden maar liefst negentig kinderen en vrijwilligers  mee. De jongste kinderen namen de omgeving van school voor hun rekening en de kinderen uit de oudste groepen ‘himmelden' de rest van het dorp. Ook rond het dorp richting Oostrum werd opgeruimd. De buit was 6240 liter zwerfafval. Naast papiertjes, blikjes en ander zwerfafval, werd er ook groter materiaal aangetroffen, zoals autobanden en oud ijzer. Ee ligt er nu weer keurig bij.
FOTO FOTOBUKRO