Themapark De Spitkeet in Harkema opent 'pikehok'

Harkema - In Themapark De Spitkeet Harkema werden op tweede paasdag twee nieuwe speeltuinen in gebruik genomen. Twee dagen later werd tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond een nieuwe bezienswaardigheid geopend, namelijk het 'pikehok'.

Na de Tweede Wereldoorlog was er woningnood in ons land. Voor jonggetrouwden was er vaak geen woning beschikbaar. Dan werd er op het erf van de ouders vaak een groot kippenhok gebouwd. Dat werd zodanig ingericht dat men er in kon wonen. Dat was natuurlijk illegaal wat soms uitzetting tot gevolg had. Politie Dan werd alles uit het kippenhok verwijderd, maar na vertrek van de politie meteen weer teruggeplaatst. Zo kon men toch gratis wonen. Dit stukje geschiedenis werd weer tot leven gebracht door de vrijwilligersploeg van het themapark. De jongste medewerker daarvan was de 13-jarige Anne-Jasper Rispens. Hij mocht de openingshandeling verrichten. Jan de Vries vertelde de aanwezigen een aantal verhalen van bewoners van een dergelijk kippenhok.