De Sionsberg schrapt negentig arbeidsplaatsen

Dokkum -  Hoewel het aantal patiënten aantrekt, ziet De Sionsberg zich genoodzaakt ingrijpende stappen te nemen. De Sionsberg blijft behouden voor de regio maar met het gevolg dat negentig banen verdwijnen.

Bijna een derde van het personeel moet vertrekken om alle ziekenhuisfuncties en het 24 uur per dag openhouden van het ziekenhuis te kunnen voortzetten. De afslanking heeft betrekking op alle afdelingen binnen het ziekenhuis. De Sionsberg wil voor het eind van het jaar in de aangepaste vorm verder kunnen. In de eerste week van september wordt bekend van wie er concreet afscheid genomen moet worden. Voor diegenen die vertrekken wordt er een sociaal plan opgesteld.

Miljoenenverlies

Peter Littooy, voorzitter van de Raad van Bestuur van Nij Smellinghe en Zorggroep Pasana: “Het gaat financieel al een tijd niet goed met De Sionsberg, ook al zetten de medewerkers zich met hart en ziel in. Ook voor dit jaar ziet het er niet gunstig uit en is er sprake van een miljoenenverlies. Hoewel we goede zorg leveren, nog steeds veel specialisaties in Dokkum hebben en er steeds meer patiënten terugkeren, is het echt 5 voor 12. Vandaar dat we komen met een compacter ziekenhuis dat 24 uur per dag 7 dagen per week openblijft. We willen graag onze rol in de regio blijven vervullen. Hiervoor hebben we meerdere scenario’s onderzocht. Dit 24/7- scenario was het meest gunstige, zowel vanuit financieel als  vanuit zorginhoudelijk oogpunt. Bovendien leidt het scenario waar we nu voor kiezen tot minder verlies aan werkgelegenheid dan de beide andere scenario’s.”

Goede service

Littooy schetst hierbij dat het niet alleen om kostenombuigingen gaat. “We zullen er ook alles aan doen om patiënten weer naar het ziekenhuis te krijgen. Dat doen we onder andere door het aangaan van een hechtere relatie met de huisartsen en leveren van goede service. Die uitdaging is aangenomen door de Medische staf. Zo moet het de standaard worden dat wij doorverwezen patiënten altijd binnen drie dagen zien. We willen toe naar één ziekenhuisvoorziening waarbij we op basis van dezelfde normen opereren vanuit twee locaties: De Sionsberg (Dokkum) en Nij Smellinghe (Drachten). Daarmee geven we echt concreet vorm aan de bestuurlijke fusie tussen beide ziekenhuizen, die sinds vorig jaar tot stand is gebracht. Tegelijkertijd met de afslanking wordt het ziekenhuis aangepast. We willen komen tot een compact en modern ziekenhuis, waar patiënten tevreden zijn over hun behandeling en de persoonlijke aandacht die ze krijgen.”