Tien kilo jonge paling bij Anjum in de eerste kraamkamer van Nederland

ANJUM - In natuurgebied De Kolken Noord onder Anjum is vanmiddag tien kilo jonge paling uitgezet.

De jonge aaltjes werden te water gelaten door wethouder Pytsje de Graaf  van Dongeradeel, bestuurslid Aaltje Rispens van Wetterskip Fryslân en voorzitter Jon Visser van de Friese Bond van Binnenvissers.

Goede daad

Rispens en De Graaf hadden het gevoel dat ze een goede daad hadden gedaan, vertelden ze nadat ze twee kuipen vol jonge paling hadden geleegd. ,,Dit is de earste kreamkeamer foar jonge iel yn hiel Nederlân. As Wetterskip tinke wy net allinnich om de feilichheid, mar ek om de kwaliteit fan it wetter. De fiskstân is in goed middel om te sjen hoe’t it dêrmei stiet’’, aldus Rispens.

 Súd Ie

Voor Pytsje de Graaf is het uitzetten van de jonge paling het eerste zichtbare onderdeel van het Project Súd Ie, waarin de komende jaren 30 miljoen euro wordt geïnvesteerd. Hoofddoel daarvan is het bevaarbaar maken van de waterverbinding tussen Dokkum en het Lauwersmeer. ,,Mar dit lit sjen dat it ús om mear giet. It giet ek om de natuer, om ekologyske maatregels.’’ Op 1 juli hoort de gemeente of de aanvraag van 17 miljoen euro bij het Waddenfonds wordt toegekend. Zie verder het Nieuwsblad Noordoost Friesland van vrijdag 24 mei. FOTO’S FOKKE WESTER