Directeur De Friese Wouden: ,,We zijn nu extra scherp”

Burgum - De vier verzorgingstehuizen van De Friese Wouden in Burgum, Surhuisterveen, De Westereen en Buitenpost zijn door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht geplaatst. In de vier tehuizen blijkt de hygiëne en infectiepreventie structureel niet op orde. Aukje Reinders, directeur van De Friese Wouden: ,,We zijn nu extra scherp.”

De IGZ bracht op 5 maart een onaangekondigd bezoek aan Berchhiem in Burgum. Op gebied van hygiëne werd toen slecht gescoord. De conclusie na de tweede controle op 19 juli was dat de zorgverlener wel vooruitgang had geboekt, maar nog niet voldoende. Daarom staan de verzorgingstehuizen nu onder verscherpt toezicht.

Waarschuwing

Het oordeel van de IGZ is een waarschuwing voor de hele organisatie. Aukje Reinders: ,,Er zijn ziektekiemen die minder gevoelig zijn geworden voor bestaande antibiotica. Daarom heeft de overheid eind vorig jaar verscherpte maatregelingen doorgevoerd met betrekking tot hygiëne. Het kost tijd om deze maatregelen door te voeren.” ,,We werken met 1.000 medewerkers en 400 vrijwilligers. Zij moeten allemaal geschoold worden om te weten wat die verscherpte eisen precies inhouden. Tegenwoordig moet je je handen na elke behandeling met alcohol wassen. Maar dat moet wel op de juiste manier. Dat soort dingen moet iedereen dus leren.”

Fouten

Sommige minpunten die de IGZ aangaf, hebben volgens Reinders ook te maken met een zeker routine. ,,De leefruimtes zijn schoon, maar de verscherpte maatregelen bepalen dat een aftekenlijst bijgehouden moet worden zodat zichtbaar is wat er precies is gedaan. Dat zit nog niet in het systeem van al onze medewerkers.” Tegelijk geeft Reinders toe dat er binnen het bedrijf wel degelijk fouten zijn gemaakt. ,,Bijvoorbeeld medewerkers die sieraden droegen. Dat had gewoon niet mogen voorkomen. Maar dat zie je bij ons al niet meer.” De inspectiedienst oordeelt in het rapport dat De Friese Wouden op 19 juli alles op orde had moeten hebben. ,,We hadden het snel kunnen doen. Maar we gaan voor kwaliteit. We werken zo snel mogelijk.” In het rapport staat verder dat bij Oranjestins, het nieuwbouwdeel van Berchhiem in Burgum, op 19 juli wel vooruitgang is geboekt ten aanzien van 5 maart. Reinders: ,,Het geeft aan dat we ermee bezig zijn.”

Vertrouwen

Reinders benadrukt dat ze bewust is van het belang van hygiëne binnen haar bedrijf. ,,We geven zorg aan een kwetsbare groep. We doen dan ook ons uiterste best om op het gebied van hygiëne te verbeteren. We hebben plannen opgesteld die zijn goedgekeurd door de IGZ. Sommige plannen zijn alleen sneller uit te voeren dan anderen.” In oktober komt de inspectiedienst opnieuw naar De Friese Wouden. De dienst heeft, zo staat in het rapport, ‘het vertrouwen dat de maatregelen binnen de periode waarvoor het verscherpt toezicht is ingesteld kunnen worden gerealiseerd.’