Fusie christelijke en openbare basisschool Boelenslaan

BOELENSLAAN - Christelijke basisschool De Stile en openbare basisschool Jan van Zuylenskoalle in Boelenslaan gaan met ingang van het nieuwe schooljaar samen verder.

Ouders, personeel en de beide schoolbesturen Noventa en Roobol hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om de fusie voor te bereiden. Met de samenwerking willen de scholen anticiperen op de te verwachten krimp in het basisonderwijs. De komende jaren zullen met name in de kleine dorpen de leerlingaantallen geleidelijk afnemen, zo is de prognose. Beide scholen zitten nu nog ruim binnen de onderwijsnorm van minimaal 25 leerlingen. De Stille had begin dit jaar 35 leerlingen en de Jan van Zuylenskoalle 57 leerlingen.

Respect

De samenwerkingsschool biedt ruimte aan de levensbeschouwelijke overtuigingen die binnen de school voorkomen. Daarmee streeft de school na dat alle ouders hun kinderen aan de samenwerkingsschool in Boelenslaan kunnen toevertrouwen. Respect voor elkaars levensovertuiging staat daarbij centraal. Zo zal een klein deel van de week bestaan uit gescheiden lessen met een levensbeschouwelijk karakter. Ouders bepalen aan welke lessen de kinderen deelnemen: openbaar of christelijk. De rest van de week gaat het niet in de eerste plaats om levensbeschouwing, maar om goed onderwijs.

Geen gedwongen ontslagen

Dankzij de samenwerking kan de kwaliteit voor de lange termijn gewaarborgd blijven. De samenwerkingsschool start voorlopig in het gebouw van De Stile. In het nieuwe schooljaar wordt een plan gemaakt voor de huisvesting op de lange termijn. De fusie leidt niet tot gedwongen ontslagen. De samenwerkingsschool valt formeel onder het schoolbestuur van stichting Roobol. Burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen hebben ingestemd met het plan.