Studenten Wageningen in Feanwâlden: Zet het veen onder water

feanwâlden - ÂLDEN - Stop met het wegpompen van water in het veengebied. Dat adviseren studenten van Wageningen University.

De studenten, vier Nederlandse en drie Chinese, adviseren het waterbeheer in Noordoost Fryslân aan te passen en het veengebied te vernatten. Ze gebruikten als voorbeeldlocatie Feanwâlden.

Bodemdaling stoppen

De studenten willen het wegpompen van water verminderen of zelfs beëindigen zodat het veen weer natter wordt en de bodemdaling stopt. Een verandering in waterniveau leidt tot een ander landschap met andere mogelijkheden voor inkomstenbronnen.

Schade aan funderingen

Volgens hen leidt de huidige vorm van waterbeheer tot een dusdanige verlaging van de bodem van het veengebied dat er schade aan de fundering van panden optreedt, er hogere kansen zijn op overstromingen en er een overdaad aan voedingsstoffen ontstaat die ervoor zorgt dat de waterkwaliteit afneemt.

Waterbuffels

De jonge onderzoekers zien veel kansen in een natter veengebied: initiatieven zoals een wetland park, individuele toeristische initiatieven, aquaculture en veehouderij op het gebied van eenden en waterbuffels. Ook is hun advies een waterwerkplaats te ontwikkelen waar burgers, ondernemers en overheden onderzoek kunnen doen naar nieuwe vormen van waterbeheer en watergebruik en waar pilots worden ontwikkeld.

Kenniswerkplaats

Ze presenteerden hun plannen deze week in het gemeentehuis van Dantumadiel. Wethouder Bos van Ruimte&Duurzaamheid, ambtenaren, docenten en medewerkers vanuit Altenburg & Wymenga en de Kenniswerkplaats vonden de presentatie waardevol en inspirerend. Vanuit de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân, opdrachtgever van het onderzoek, wordt een vervolg gegeven aan dit onderzoek. De Kenniswerkplaats is een ontmoetingsplaats, werkatelier en onderzoekscentrum.