Dorpshuis Tillehûs in Kootstertille onder slopershamer

Kootstertille - In Kootstertille is maandag een begin gemaakt met de sloop van dorpshuis Tillehûs. Op dezelfde plek verrijst een multifunctionele accommodatie (mfa). In het mfa krijgen tal van voorzieningen onderdak.

Het nieuwe Tillehûs biedt onderdak aan het dorpshuis, het jeugdhonk, de sportzaal, een logopediste, het consultatiebureau en er wordt een steunpunt thuiszorg ingericht. Ook wordt de huisartsenpraktijk gevestigd in het gebouw, evenals de praktijk voor fysiotherapie.

Groei activiteiten

Door het bouwen van een mfa denkt het bestuur van de Stichting Tillehûs de sociaal-culturele activiteiten weer te kunnen laten groeien. Het gesloopte gebouw was vijftig jaar oud en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Foto: Geert Huisman