FNV-plan voor bouw in Achtkarspelen

BUITENPOST - Hoe kunnen wij de bouw in Achtkarspelen lostrekken? Over die vraag heeft FNV Bouw Achtkarspelen zich gebogen.

FNV Bouw zal haar plan voor de bouw donderdag 12 september, voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering, aanbieden aan de gemeenteraad en het college van b. en w. Het plan is opgesteld in samenspraak met leden, werknemers uit de bouw en andere betrokkenen, op een bijeenkomst op 29 april. Iedereen werd in de gelegenheid gesteld om ideeën en oplossingen aan te dragen.

Leer- en stageprojecten

,,Het belangrijkste is om de jongeren aan het werk te krijgen", aldus Joop de Haan van FNV Bouw Achtkarspelen. ,,Het is bizar dat de ouderen nog zo lang moeten werken en dat zij thuis komen te zitten. Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden moeten er gesubsidieerde leer- en stageprojecten in bedrijven komen.”

Openbaar

Met het plan biedt FNV Bouw Achtkarspelen oplossingen voor de gemeenteraad om de bouw in Achtkarspelen los te trekken. De bijeenkomst van de gemeenteraad waar het plan wordt aangeboden is openbaar. Iedereen is van harte welkom om dit bij te wonen. Het plan zal later worden aangeboden aan Provinciale Staten van Fryslân.