DokumintaasjeSintrum Ferwerderadiel is gered

Hegebeintum - HEGEBEINTUM - Het DokumintaasjeSintrum Ferwerderadiel is gistermiddag officieel geopend. Wethouder Haije Talsma heeft de reddingsboei uitgeworpen.

Het dokumintaasjesintrum dreigde door sluiting van de bibliotheek in Hallum tussen wal en schip te raken. Gelukkig vond zij een veilige haven in Bezoekerscentrum ‘Terp Hegebeintum'. ,,Het voordeel van het bezoekerscentrum in Hegebeintum is dat het op maandag na elke dag open is, dat er toezicht is en dat het een centrale plek is'', aldus voorzitter Sieds Rienks tijdens de opening. Stichting Openbare Bibliotheken Noordoost Fryslân blijft het Dokumintaasjesintrum facilitair en financieel ondersteunen.
Trekpleister Het Dokumintaasjesintrum maakt historische informatie, beelden en materiaal over Ferwerderadiel toegankelijk. En het toeristische bezoekerscentrum ‘Terp Hegebeintum' is een belangrijke trekpleister in de regio. Bezoekers krijgen nu op één locatie toegang tot informatie over oude- en meer recente geschiedenis. Volgens Rienks is het enige nadeel van deze locatie ten op zichte van de vorige, dat er nu geen boeken meer uitgeleend kunnen worden. ,,Maar daar hebben we een oplossing voor bedacht. Mensen kunnen boeken hier inkijken en als ze het toch tijdelijk in hun bezit willen hebben kunnen ze het bij de bibliotheek in Dokkum bestellen.'' Ruimtegebrek Wethouder Haije Talsma van Ferwerderadiel stelt dat het bezoekerscentrum met de komst van het documentatiecentrum meer karakter krijgt. Talsma: ,,Wel is het jammer slechts een deel van de historie van de gemeente Ferwerderadiel hier te vinden is. De rest is te vinden in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis. Dat kan nu ook niet anders, want er is simpelweg geen geld om uit te breiden. Maar ik hoop dat dat op termijn toch nog gaat gebeuren. Daarvoor is vandaag de eerste stap gezet.'' Meer informatie: www.ontdekdebieb.nl (onder Regio en Historie) en www.hegebeintum.info