Nieuwe attractie in Noordoost-Friesland: Spoorfietsen tussen Dokkum en Metslawier

Metslawier - METSLAWIER – Spoorfietsen tussen Dokkum en Metslawier kan een unieke toeristische topattractie worden in Noordoost-Friesland. Onderzoek door Toerdata en de Leisure faculteit van Stenden Universiteit in Leeuwarden laat zien dat het spoorfietsen in noordoost Friesland kan rekenen op zo’n 17.000 betalende bezoekers per jaar.

Een gedeelte van de voormalige spoorlijn in Dongeradeel gaat daarom in eerste instantie deze twee plaatsen met elkaar verbinden. Daarmee wordt een belangrijke aanzet gegeven een unieke toeristische attractie op te zetten. Eventuele verlenging van dit stuk spoor kan in een later stadium worden uitgevoerd. Het spoorfietsen vindt, net als bij een treinverbinding, plaats op basis van een dienstregeling. s’ Ochtends vertrekken de eerste ritten vanuit Dokkum richting Metslawier, om daarna in omgekeerde richting te vertrekken naar Dokkum. De fietsers hebben ongeveer twee uur de tijd om in de ene of de andere richting te fietsen. Aangekomen op de bestemming kan in de overgebleven tijd het dorp of de stad worden bezocht. Wie langer wil blijven pakt een fiets later. Dokkumer Lokaaltje Met de heraanleg van het spoortracé in Dongeradeel wil de Stichting NFLS (Noord-Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) economische spin-off creëren en (toeristische) ondernemers in de regio faciliteren, zodat deze in kunnen haken op het thema van het Dokkumer Lokaaltje. Hierover is al geruime tijd overleg gaande met diverse lokale organisaties en ondernemers zoals natuurmuseum Bruinenberg, CnC minitreinen, Dekemastate, De Waard van Ternaard, BinnenInn, Anne Zijlstrahoeve, Adema-Architecten, TukTuk Lauwersoog, het Gastengilde, ROC Friesche Poort en vele anderen. Voorlichtingsavond De spoorfietsen zijn onderdeel van de marketingorganisatie en verschaffen bestaansrecht aan de NFLS. Volgende week neemt het project een aanvang met de herplaatsing van spoorwegmeubilair bij de overweg in Metslawier. De NFLS heeft daar recentelijk overeenstemming in bereikt met de gemeente Dongeradeel. Op termijn zullen alle overwegen in het tracé tussen Holwerd en Anjum worden ingericht met andreaskruisen, hekjes en meer! Wie zich verder wil laten informeren over het spoorfietsen is welkom op de voorlichtingsavond van donderdag 16 januari 2014 in De IJsherberg in Dokkum. Aanvang: 20:00 uur. De toegang is gratis.