Zesentwintig sollicitanten voor burgemeesterschap Achtkarspelen

Buitenpost - Zesentwintig personen hebben gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van de gemeente Achtkarspelen. Onder hen bevinden zich tien vrouwen. Dertien kandidaten hebben ervaring opgedaan als wethouder. Van de gegadigden zijn acht lid van het CDA, vier van de PvdA en vier van de VVD. Naar verwachting treedt de nieuwe burgemeester begin 2013 aan.

De overige kandidaten zijn lid van de FNP (3), GroenLinks (3), ChristenUnie (2) en D66 (1). Van één sollicitant is de politieke kleur onbekend. Commissaris van de Koningin Jorritsma spreekt na het zomerreces met een aantal gegadigden. Hierna maakt hij een selectie. Deze bespreekt hij met de gemeentelijke vertrouwenscommissie. De commissie draagt uiteindelijk twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Die geeft achter gesloten deuren aan wie de voorkeur krijgt. Over deze aanbeveling neemt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een besluit. De post in Achtkarspelen kwam vrij nadat burgemeester Tjeerd van der Zwan (PvdA) halverwege vorig jaar werd benoemd in Heerenveen. Oud-gedeputeerde Piet Adema (ChristenUnie) werd daarna door de Commissaris van de Koningin benoemd tot waarnemend burgemeester. Dit was ter overbrugging van een periode waarin er discussie plaatsvond over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Achtkarspelen. Op de foto: Piet Adema bij zijn installatie als waarnemend burgemeester van Achtkarspelen.