Koopstromenonderzoek: ‘Maak sterker, wat sterk is in Dokkum'

Dokkum - DOKKUM - Dongeradeel bundelt haar krachten voor een stevige positie van winkelstad Dokkum, onder het motto: ‘Datgene wat sterk is, verder versterken.'

In het kernwinkelgebied wordt maximaal ingezet op detailhandel en daghoreca. Met betrekking tot het parkeren wil de gemeente op daarvoor aan te wijzen plekken en momenten de parkeertarieven aanpassen en achteraf betalen mogelijk maken, bijvoorbeeld via de smartphone. De aantrekkelijkheid van de binnenstad kan verder worden vergroot door onderzoek naar een autoluw regiem, samen met ondernemers en bewoners. Er zal daarvoor in bepaalde perioden worden geëxperimenteerd met wegafsluitingen of eenrichtingsverkeer.
Om de binnenstad te versterken, willen de betrokken partijen zich onder andere richten op leegstaande panden, de promotie van Dokkum bij nieuwe investeerders en het begeleiden van ondernemers met betrekking tot Het Nieuwe Winkelen.