Kollumerland c.a. vraagt aandacht voor afvalscheiding

Kollum -  De gemeente Kollumerland c.a. wil het scheiden en voorkomen van afval stimuleren door middel van een korte film.

Deze film staat op de website van de gemeente en is ook te zien op Twitter via @kollumerlandca. De gemeente hoopt dat de korte film bijdraagt aan het bewustwordingsproces bij de burgers. De film is gemaakt door het mediaproductie bedrijf Envivo uit Kollum. Het filmpje toont de weg die het afval aflegt, vanaf de aankoop tot de verwerking bij Omrin. In het filmpje wordt getoond dat Kollumerland het scheiden van afval belangrijk vindt, maar dat er nog heel wat te winnen valt. Niet alleen het weggooigedrag, maar ook de inzameling, het transport en de nascheiding bij Omrin komen in beeld. Door het gebruik van herkenbare beelden uit de eigen omgeving en de eigen inzamelwijze is geprobeerd het bewustwordingsproces te versterken. Afvalscheiding is niet altijd eenvoudig. Daarom wordt aan het eind van de korte film verwezen naar handige tools, zoals de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal en de gemeentelijke website. Landelijke ontwikkelingen Met het uitbrengen van de film loopt de gemeente Kollumerland c.a. vooruit op de onlangs gepubliceerde ambities van het kabinet. Staatsecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu wil de hoeveelheid afval die wordt gestort en verbrand halveren. “Afval is waardevol. Weggooien is geen optie meer. Afval kan dienen als grondstof voor een ander product’’, aldus Mansveld in een brief naar de Tweede Kamer. Nu gooit iedere Nederlander per week vijf kilo ongescheiden huishoudelijk afval weg. Die hoeveelheid kan verminderen als burgers beter worden geïnformeerd over het scheiden van afval. Gemeenten kunnen afvalscheiding gemakkelijker maken voor hun inwoners, bijvoorbeeld door meer verschillende soorten afval op te halen, of door de mogelijkheid te bieden om verschillende soorten afval af te geven op de Milieustraat. Kosten besparen Geregeld merkt de ophaaldienst van de gemeente dat de inwoners inderdaad nog veel kansen laten liggen met betrekking tot het scheiden van afval. Dit houdt tevens in dat de inwoners op deze wijze besparingen onbenut laten. Daarnaast kost het onnodig verbranden van afval dat beter gerecycled zou kunnen worden, veel energie en zorgt het voor onnodige CO2 uitstoot. Afval voorkomen Nog beter zou het zijn als men bij het kopen van boodschappen al probeert het ontstaan van afval te voorkomen. Dat kan door gericht te kopen met een boodschappenlijstje, geen grootverpakkingen te kopen als dat niet nodig is, minder onnodige verpakkingen mee te nemen en overgebleven restjes te verwerken in nieuwe gerechten. De film is te zien op de gemeentelijke website www.kollumerland.nl, onder Actueel > Nieuws of via de volgende link: http://www.kollumerland.nl/actueel/nieuws_3195/item/kollumerland-ca-vraagt-aandacht-voor-afvalscheiding_6855.html.