Wetterwâlden Feanwâlden kan door bijdrage provincie van start

Feanwâlden - ÂLDEN - Het project Wetterwâlden uit Feanwâlden is één van de projecten die een financiële bijdrage van de provincie ontvangt. Het totale project kost 3,5 miljoen euro, de provincie draagt 1,75 miljoen bij. 

Door deze bijdrage kan het project nu echt van start. Oege Hiddema, één van de initiatiefnemers, is erg enthousiast. ,,Nu kunnen wij van start met het doorontwikkelen van de recreatieve infrastructuur in het gebied. Het moet prettig ondernemen en wonen worden voor de bewoners. En prettig recreëren en verblijven voor gasten. Dit doen we door partijen bij elkaar te brengen om een totaalvisie te maken. ‘tûk ferbine’ noemen we dat." Wethouder Siepie Hylkema vindt dat met dit project het hele gebied rondom het Bûtefjild een enorme opsteker krijgt. Burgerinitiatief  Het project Wetterwâlden is geïnitieerd door een groep enthousiaste bewoners uit Feanwâlden. Dit burgerinitiatief startte als positief bedoelde tegenreactie op de berichten van economische- en demografische krimp in Fryslân. Bûtefjild De Wetterwâlden wordt begrensd door de dertien dorpen aan de Centrale As en de Lauwersseewei. Natuurgebied het Bûtefjild is het kloppende hart. De plannen richten zich vooral op versterking van de toeristisch recreatieve infrastructuur, met als grootste ambitie de realisatie van een sloepenroute (electric only) tussen De Grote Wielen en de Swemmer. De plannen worden ondersteund door alle dertien verenigingen van dorpsbelang en de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel. Streekagenda De provincie Fryslân steekt 24 miljoen euro in Streekagenda-projecten in de regio’s. Deze projecten stimuleren op de lange termijn de leefbaarheid van de gebieden. Op de korte termijn krijgt de werkgelegenheid een flinke stimulans. Foto: Wetterwâlden Bûtenfjild