Veel belangstelling voor open dag OSG Piter Jelles !mpulse in Kollum

Kollum - OSG Piter Jelles !mpuls te Kollum opende woensdagmiddag en -avond haar deuren voor toekomstige brugklassers. Veel leerlingen namen met hun ouders een kijkje bij de vernieuwende manier van onderwijs.

Heel veel leerlingen waren aanwezig om de bezoekers informatie te geven over hun school. Zo ook een klein deel van de examenleerlingen. Een groepje verzorgde de catering, en weer anderen waren in het NASK lokaal met een stoommachine bezig. Ook werden er rondleidingen verzorgd, om de bezoekers een zo compleet mogelijk beeld te geven van de school. Zelfstandig !mpulse Kollum is een kleine school en wil dat ook blijven. De school vindt het belangrijk dat iedereen op school elkaar kent, dat iedereen wordt gezien en de persoonlijke aandacht krijgt die hij verdient. Zelfstandigheid speelt bij dit soort onderwijs een grote rol. Maar aan het eind van de schoolperiode moeten de leerlingen aan precies dezelfde eisen voldoen als leerlingen van een reguliere school. De manier waarop dit wordt gedaan verschilt van het reguliere onderwijs. De opdrachten zijn in principe hetzelfde als op een ‘normale’ school, maar worden op een andere manier overgebracht aan de leerlingen. Doemiddag Piter Jelles !mpulse Kollum houdt op woensdag 12 februari  van 13:30 uur tot 16:00 uur een Doemiddag aan de Gerrit Bleekerstraat 3 in Kollum. Wie in groep 8 zit, kan zich aanmelden voor de Doemiddag door het sturen van een e-mail naar impulsekollum@pj.nl. Vermeld in de e-mail naam, adres en telefoonnummer en de naam van de basisschool. Foto's: Manouk Wiersma