Doe Dag en Open Avond op het Nordwin College in Buitenpost

Buitenpost - Op het Nordwin College in Buitenpost houdt op woensdag 19 februari weer de Doe Dag en Open Avond. Overdag staat de school open voor diegenen die zich van tevoren hebben aangemeld. ‘s Avonds is iedereen van harte welkom. De aanmelding voor overdag kan men via de basisschool, de schooladministratie of de website van de school regelen.

Elk jaar bezoeken enkele honderden basisschoolleerlingen de Doe Dag en ook op de Open Avond is de belangstelling vaak overweldigend. Dit jaar heeft de Open Avond een bijzonder tintje. Door de leerlingen zullen er tijdens een fair allerlei producten te koop worden aangeboden. De producten houden direct verband met de door hen gekozen praktijkvakken. Tijdens de fair worden de leerlingen beoordeeld op een aantal aspecten die met hun opleiding te maken hebben. De opbrengst is voor een ouderdiner dat ook door de leerlingen georganiseerd wordt. Dit jaar mag de school zich opnieuw Nederlands Kampioen Bloemschikken noemen. Daarom zullen er demonstraties bloemschikken gehouden worden. Hierbijwordt tevens het kampioensarrangement opnieuw gemaakt. Overdag tijdens de Doe Dag volgen leerlingen van de basisscholen minilessen en krijgen op die manier een goede indruk van wat het Nordwin College te bieden heeft. Bij de minilessen komen zowel de theorievakken als de praktijkvakken aan bod. Praktijkvakken Veel leerlingen gaan naar het Nordwin College omdat ze praktijkvakken belangrijk vinden. Al in de onderbouw wordt hier dan ook flink aandacht aan besteed. Tijdens de uren Praktische Sector Oriëntatie in klas 1 en 2 krijgen de leerlingen les in: Plantenteelt, Dierhouderij, Bloemsierkunst, Groenvoorziening en Verwerking Agrarische Producten. Bij deze lessen zijn de groepen nooit groter dan vijftien leerlingen. In de bovenbouw maken ze een definitieve keuze uit de praktijkvakken. Stamlokaal Wat de theorievakken betreft heeft men in de onderbouw gekozen voor een aanpak die enigszins afwijkt van de manier van werken op andere VMBO-scholen. Er wordt bij deze vakken gewerkt in groepen van ongeveer veertig leerlingen in een stamlokaal. Hierbij wordt een dergelijke groep door minimaal drie onderwijskrachtenbegeleid. De leerlingen werken met een weektaak. Op die manier raken ze eraan gewend dat ze hun zaken goed moeten plannen en wordt de aanpak van veel basisscholen op het Nordwin College voortgezet. Een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat een flink percentage van de leerlingen al binnen redelijk korte tijd enkele vakken op een hoger niveau kan gaan volgen. Dit percentage ligt beduidend hoger dan in het strikt klassikale systeem. In klas drie en vier spelen met name in de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg de praktijkvakken een grotere rol. Leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg richten zich voornamelijk op de theorievakken. De gemengde en theoretische leerweg zijn wat betreft niveau precies gelijk. Leerlingen die de theoretische leerweg met goed gevolg hebben afgelegd, kunnen echter ook doorstromen naar de havo. Groengericht De leerlingen kunnen na het VMBO-groen nog alle kanten op en een aantal kiest een sector die soms niet typisch ‘groengericht’ is. Elk jaar besluit ook een aantal leerlingen om de studie te vervolgen aan het MBO-groen van de school. Op deze opleiding worden de niveaus 1 en 2 aangeboden. Op de foto's Het schoolgebouw. En de groep leerlingen die dit jaar Nederlands Kampioen Bloemschikken werd. Op de foto staan v.l.n.r.: Albert Veenstra, Marianne Holman, Anna-Margriet Loonstra en Anne Vaatstra. Marianne Holman woont in Ee. De andere drie leerlingen wonen in Surhuizum. Foto's: Jan Roosdorp.