Kamerlid Agnes Wolbert en PvdA Achtkarspelen op werkbezoek in Buitenpost

BUITENPOST - Tweede Kamerlid Agnes Wolbert van de PvdA lanceerde kort geleden het plan De gezonde school.

Het doel is dat in 2015 basisscholen én middelbare scholen ‘gezond’ zijn, onder meer door een gezond gebouw met veel ventilatie, gezonde sportlessen onder leiding van een gymleraar en omgeving waar gezonde voeding gebruikt wordt. Dus groente, fruit en vezelrijke voeding bij voorkeur uit de tuin bij de school.

Fruitbomen

In dat kader bezocht mevrouw Wolbers met de PvdA afdeling Achtkarspelen obs De Mienskip in Buitenpost. Deze school heeft vorig jaar fruitbomen en bessenstruiken op het schoolplein geplant om de kinderen te laten ervaren hoeveel plezier je kunt hebben met gezond eten. Deze school is dus al een gezonde school. Bovendien is De Mienskip een excellente school, een van de 23 scholen in Nederland die die titel mag voeren. Die toekenning is te danken aan het bijzondere concept van deze school: drietalig, een continue rooster, het kind centraal. Agnes Wolbert was vol bewondering over de voortrekkersfunctie die deze relatief kleine plattelandsschool heeft.

Haersmahiem

Het tweede deel van het werkbezoek ging naar zorgcentrum Haersmahiem in Buitenpost samen met ’t Suyderhuys in Suhuisterveen onderdeel van De Friese Wouden. Daar schetste manager Aafke Kamminga hoe personeel en management met gedrevenheid en enthousiasme bezig zijn aan de verandering in de zorg. Zelfsturende en zelfverantwoordelijke teams, minder management, meer tijd voor de cliënten. Dat is een positieve ontwikkeling. Familieleden zijn, zo bleek, helaas niet altijd bereid om als mantelzorger dienst te blijven doen als een oudere in het huis komt wonen, terwijl dat in de nieuwe situatie wel gevraagd wordt. En de indicatiestelling door het CIZ is wel erg bureaucratisch. Daardoor ontstaan zeer schrijnende gevallen. Beter is een grotere rol voor de wijkverpleegkundige bij het beoordelen van de zwaarte van de zorg die iemand moet krijgen.

Zorgen

Zorgen heeft het team over de ontwikkelingen na 2017 als er nieuwe huisvesting moet zijn met aangepaste woningen om intensieve extramurale zorg te kunnen bieden. In Buitenpost liggen kansen maar tot nu neemt de gemeentelijke overheid een afwachtende houding aan.