Unieke aftrap van nieuwe brede school in De Westereen

DE WESTEREEN - De schep gaat de grond in; de bouw van de nieuwe brede school in De Westereen kan beginnen. Dit moment is niet onopgemerkt voorbij gegaan.

De unieke aftrap van de bouw van de nieuwe brede school in De Westereen vond vrijdagmiddag plaats. Om 15.00 uur stroomde het bouwterrein – waar de aftrap plaatsvond – vol met Westereenders en overige geïnteresseerden.

Bouwhelm

Wethouder Siepie Hylkema van de gemeente Dantumadiel opende het programma en deed samen met twintig kinderen van IBS De Westreen en CBS De Boustien de aftrap. De kinderen kwamen gezamenlijk op het terrein aan: voetbal in de hand, bouwhelm op en wedstrijdtenue aan. Op het fluitsignaal van wethouder Siepie Hylkema schoten ze op doel. Ondertussen zakte het doek waarmee het aannemersbord zichtbaar werd. Ook de overige kinderen droegen bij aan het feestje; springend en dansend op muziek lieten zij allemaal een ballon opgaan. De bouw kan beginnen.

Mienskip

In de nieuwe brede school komt de mienskip samen. Twee basisscholen, een bibliotheek, een peuterspeelzaal, een activiteitencentrum en de voetbalaccommodatie komen samen onder één dak. ,,Alle partijen zien het belang in van de samenwerking. Ze kunnen elkaar zo versterken en de jeugd in De Westereen een goed ‘plakje jaan’ om zich te ontwikkelen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en andere dingen”, aldus wethouder Hylkema.

Borrel

Na de officiële aftrap was er een borrel in IBS De Westreen. Hier kwamen partijen die hebben bijgedragen aan het proces tot de bouw van de brede school samen.