Jongeren bezoeken bedrijven op Techniekdag Achtkarspelen en Kollumerland

BUITENPOST -  386 Leerlingen van het Lauwerscollege in Kollum, Buitenpost en Surhuisterveen en van het Singelland in Surhuisterveen en het Nordwincollege in Buitenpost bezochten donderdag 6 maart 23 technische bedrijven.

De Techniekdag werd georganiseerd door De Gouden Driehoek Noordoost Fryslân en speelt in op de sterk toenemende vraag aan technisch geschoold personeel de komende jaren. Dit geldt ook voor de regio Noordoost Fryslân, waar veel technische bedrijven vertegenwoordigd zijn. De bedrijven lieten zien hoe leuk techniek kan zijn door de leerlingen met het brede vakgebied van de techniek te laten kennismaken. De leerlingen kregen niet alleen een rondleiding bij ieder bedrijf, maar werden ook geïnformeerd over de mogelijke functies die binnen de bedrijven aanwezig zijn en welke keuzes leerlingen dan kunnen maken qua vervolgopleidingen. De verschillende technische sectoren werden op een uitdagende en speelse manier voor het voetlicht gebracht. Alle niveaus kwamen aan bod; van VMBO tot en met HBO/universiteit.   Meer instroom in techniek Gelet op de verwevenheid van de techniek met ons dagelijkse leven blijft er volop werkgelegenheid bestaan in de branche. Sterker nog: door de zogenaamde ‘vergrijzing’ - in de techniek is deze relatief nog groter dan in de andere branches - is de verwachting zelfs dat er over twee jaar landelijk 165.000 vacatures voor technici zijn! Lassers, loodgieters, elektriciens, automonteurs, engineers, projectleiders: aan alles is behoefte. Van metaal- tot transportbedrijf. Van bouwonderneming tot high tech productiebedrijf.   Maar doordat het technisch onderwijs al jaren kampt met een slecht imago, kiezen leerlingen en vooral hun ouders liever voor een toekomst zonder techniek. Nu al is er in het noorden schaarste aan goed opgeleid technisch personeel. Voor een evenwichtige economische groei in het noorden is het daarom van belang dat leerlingen en ook hun ouders geënthousiasmeerd worden voor een opleiding en beroep in de techniek en ervaren dat techniek toekomst heeft. De Techniekdag moet er voor zorgen dat er uiteindelijk meer jongeren instromen in de technische beroepen.   Deze Techniekdag is een activiteit van de Technetkring i.o. Achtkarspelen-Kollumerland. Binnen een Technetkring wordt een activiteitenplan opgesteld voor een schooljaar waarbinnen allerlei activiteiten en projecten tussen de regionale techniekbedrijven en het onderwijs georganiseerd worden. Een van de volgende activiteiten is een Technics4U-dag. Hierbij worden leerlingen van het basisonderwijs uitgenodigd op een VMBO-school waar ze techniekvoorlichting krijgen aansluitend wordt een bezoek gebracht aan een aantal technische bedrijven in de regio.   Gouden Driehoek Noordoost Fryslân Om ook in Noordoost Friesland de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven verder te brengen is Stichting De Gouden Driehoek opgericht. Een netwerkorganisatie voor onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden uit de regio. De Gouden Driehoek is er van overtuigd dat er kansen liggen in Noordoost Friesland, zowel voor inwoners als voor het bedrijfsleven. De Gouden Driehoek organiseert ook Techniekdagen in de rest van Noordoost Fryslân (gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel en Tytsjerksteradiel).   Netwerk Noordoost Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio samen met de provincie aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde sociaaleconomische toekomst voor Noordoost Fryslân. In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde. Netwerk Noordoost is een samenwerking tussen de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel , Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân.   Leerlingen brachten een bezoek aan Houtindustrie Buitenpost en VW garage Van der Brug in Buitenpost. Foto's: Rik Schoonhoven