Veel belangstelling voor fotoavond “Foestrum in beeld” in Westergeest

Westergeest -  De Culturele Commissie heeft 4 maart  in samenwerking met Derk van der Kloet, Ulbe de Jong en Jantsje Wiersma een fotoavond georganiseerd in de Tredder te Westergeest.

Derk van der Kloet heeft een groot aantal oude foto’s en krantenknipsels verzameld. Deze zijn gedigitaliseerd  door Jantsje Wiersma en op een groot scherm gepresenteerd in de Tredder te Westergeest. Nynke de Vries van de Culturele commissie kon deze avond 60 personen welkom heten. Dit was een geweldige opkomst. Ook oud-inwoners toonden hun belangstelling. Verhaal bij foto De oude foto’s werden metelkaar bekeken en ontbrekende namen werden aangevuld. Derk van der Kloet, geboren en getogen in Westergeest, had vrijwel bij iedere foto wel een mooi verhaal. De sfeer was mede hierdoor geweldig te noemen. Op deze avond is voornamelijk de Kalkhúswei aan bod gekomen. Omdat de avond zeer geslaagd was, is besloten om op 8 april, aanvang 19.30 uur , weer een fotoavond te houden. Dan zal er van iedere straat een aantal foto’s getoond worden. Foto's Ulbe de Jong