Klus van krap miljoen euro bij Harkema bijna geklaard

Harkema - HARKEMA - De rioolbuizen trekken veel bekijks bij de kruising van de Warmoltsstrjitte met de Turfloane, net buiten de bebouwde kom bij Harkema. Ze gaan de grond in, voor een nieuwe persleiding.

,,Wat in joekels.” Een fietser stapt op deze fraaie bijna-lentedag even af om een kijkje te nemen bij de rioolbuizen. Een kleine tien exemplaren liggen opgeslagen nabij de Feanster Feart. Nog even en ze krijgen allemaal modder over zich heen, net zoals vele andere buizen in de afgelopen maanden al onder het aardoppervlak verdwenen.
De buizen maken deel uit van een nieuwe rioolpersleiding tussen Harkema en de zuiveringsinstallatie aan de Alde Dyk bij Kootstertille. De persleiding werd en wordt boven de grond in elkaar gelast om vervolgens in een later stadium te worden ingegraven. De klus wordt uitgevoerd door de aannemers Faber en Verkley in opdracht van Wetterskip Fryslân. Met de werkzaamheden, die een investering van 968.000 euro vergen, werd in november een begin gemaakt. Het project moet voor 1 mei zijn afgerond. De nieuwe persleiding, die een totale lengte van 4,2 kilometer heeft, komt in de plaats van een gedateerde verbinding. Dit stelsel ligt bij Harkema onder het overharde pad naast de Feanster Feart. Dat de oude leiding hoognodig aan vervanging toe was, kwam in de zomermaanden soms nadrukkelijk aan het licht. Terwijl het kwik naar flink hoge waarden op was gelopen en er geen wolkje in de lucht was, duidden natte plekken in het zandbed naast de vaart op lekkage. Behalve het aanbrengen van een nieuwe persleiding laat Wetterskip Fryslân ook diverse werkzaamheden verrichten bij de rioolgemalen in Harkema en Surhuisterveen. Zo krijgt het Feanster gemaal bijvoorbeeld een nieuw betondek op de vuilwaterkelder. Op de foto's Henk de Haan van Landman Bronbemaling uit Noordwolde aan de slag met de drainage, zodat de rioolbuizen goed op hun plek kunnen worden geplaatst. Foto's: Atze H. van der Ploeg