Wethouders in Noordoost Fryslân zoeken elkaar op

Dokkum - Wethouder Jelle Boerema van de gemeente Kollumerland c.a. bracht zaterdag een bezoek aan zijn collega Pytsje de Graaf van de gemeente Dongeradeel in het FNP-Hûs in Dokkum.

FNP-er Pytsje de Graaf en VVD-er Jelle Boerema willen hiermee benadrukken hoe belangrijk het is om als gemeenten goed samen te werken. De redenen om de samenwerking te zoeken laten zich samenvatten als de drie K’s, volgens Jelle Boerema. ,,Kwaliteitsverbetering, Kwetsbaarheid verminderen en Kosten besparen", somt de wethouder op. ,,Bovendien kunnen we door samenwerking maatschappelijke voorzieningen zoals zwembaden, sporthallen, bibliotheken en culturele instellingen delen en hierdoor het voorzieningenniveau in Noordoost Fryslân op peil houden. Hiermee zorgen we voor leefbare dorpen met toekomst voor jong en oud. Ook de samenwerking op het gebied van toerisme en economische ontwikkelingen zijn van levensbelang voor Noordoost Fryslân." Op de foto nemen Pytsje de Graaf en Jelle Boerema met interesse elkaars verkiezingsprogramma door.